Hospitalsapoteket byg 17

Hospitalsapoteket, Region Midtjylland er Danmarks andetstørste hospitalsapotek med en omsætning på 2 milliarder kr. 

Vi er 370 medarbejdere med forskellige fagligheder, og har funktioner på alle regionens hospitaler. 

Vi er en drifts- og vidensorganisation med specialiseret viden om farmakologi, lægemiddelfremstilling og apoteksdrift. 

Vores primære opgave er at rådgive om, fremstille og levere medicin til alle Region Midtjyllands hospitaler, herunder også psykiatri og Præhospitalet.