er du patient

Hospitalsapoteket er en klinisk serviceafdeling og har ingen indlagte patienter. Vi levere medicin til alle hospitaler og hospices i Region Midtjylland.

Hospitalsapoteket udleverer desuden lægemidler til visse patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling.
Læs mere medicin til såvel indlagte patienter som ikke-indlagte patienter.