Den Regionale Lægemiddelkomité (RLK) for Region Midtjylland dækker både primær- og sekundærsektor, herunder både de somatiske sygehuse og psykiatrien.

RLK er organiseret med tilhørende specialistgrupper (i alt 18) inddelt efter terapiområde og ét faglig analyseteam, der målrettet og handlingsorienteret monitorer lægemiddelforbruget i Region Midtjylland (for primær-, og sekundærsektor og det tværsektorielle område). 

RLK refererer til Klinikforum.

Mødeplan 2018:

  • 4. april 2018
  • 11. juni 2018
  • 27. september 2018
  • 14. december 2018