Den Regionale Lægemiddelkomité (RLK) for Region Midtjylland dækker både primær- og sekundærsektor, herunder både de somatiske sygehuse og psykiatrien.

Arbejdet i Den Regionale Lægemiddelkomite understøttes løbende ved levering af monitorering og analyser på medicinområdet. Dette arbejde sker med afsæt i Analysegruppen på medicinområdet.

Den Regionale Lægemiddelkomite arbejder sammen med Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Hospitalsapoteket om implementering af indsatser. 

RLK refererer til Klinikforum.

Mødeplan 2018:

  • 4. april 2018
  • 11. juni 2018
  • 27. september 2018
  • 14. december 2018