Analyse og monitoreringsarbejdet er forankret i Sundhedsplanlægning. Der gennemføres en målrettet og handlingsorienteret monitorering af lægemiddelforbruget i Region Midtjylland (for primær-, og sekundærsektor og det tværsektorielle område). Formålet med at monitorere og analysere lægemiddelforbruget er at give mulighed for at iværksætte adfærdsregulerende indsatser, når det er nødvendigt – dvs. som følge af hensyn til kvalitet og/eller økonomi. Opgaverne på området løses i tæt samarbejde mellem Hospitalsapoteket, Klinisk Farmakologisk Afdeling, praktiserende læge, Koncern Kvalitet og Sundhedsplanlægning.

Der er en særlig funktion i forhold til at understøtte Den Regionale Lægemiddelkomite, særligt i forhold til faglig sparring til formanden for Den Regionale Lægemiddelkomite.

 

Faste deltagere fra Hospitalsapoteket, Klinisk Farmakologisk Afdeling, praksisområdet, Koncern Kvalitet og Sundhedsplanlægning indgår i monitorerings- og analysearbejdet.

Henvendelser om monitoreringsarbejdet (fx spørgsmål til resultater af analyser, nyhedsbreve mv.) bedes sendt til RLK-analyse@rm.dk

Deltagere:

 • Pia Ehlers, Farmaceut, Koncern Kvalitet
 • Lise Bakkestrøm, Farmaceut, Koncern Kvalitet
 • Karen Pedersen, Farmaceut, Koncern Kvalitet
 • Signe Livbjerg, Afdelingslæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH
 • Inger Bonde Kristiansen, Økonom, Sundhedsplanlægning
 • Lisbeth Tønsberg Ib, farmakonom, Hospitalsapoteket, Klinisk Farmaci HE Vest
 • Philip Hojrizi, farmaceut, Hospitalsapoteket, Klinisk Farmaci HE Vest
 • Peter Stokvad, praksiskonsulent
 • Anita Gorm Pedersen, farmaceut, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Indkøb
 • Birgitte Klindt Poulsen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling (Aarhus Universitetshospital)
 • Ane Hornbæk Mortensen, farmaceut, Hospitalsapoteket, Klinisk Farmaci HE Midt, koordinator for Hospitalsapotekets analyse-deltagere, mail: anehni@rm.dk
 • Eva Sædder, ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling (Aarhus Universitetshospital), lægefaglig koordinator, mail: ea@biomed.au.dk
 • Henrik Rugholm Svejgaard, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning (Regionshuset Viborg), administrativ koordinator, mail: hensve@rm.dk 

Kontakt

Henvendelser om monitoreringsarbejdet (fx spørgsmål til resultater af analyser, nyhedsbreve mv.) bedes sendt til RLK-analyse@rm.dk