Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at man som patient frit kan vælge mellem alle offentlige hospitaler og afdelinger i hele landet samt nogle enkelte private specialsygehuse.

Der er også udvidet frit sygehusvalg til nogle behandlinger. Det betyder, at hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 2 måneder, har du ret til at vælge behandling på et privat hospital. Dine rettigheder bliver således udvidet. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et privathospital i hele landet.

Læs mere om frit og udvidet frit sygehusvalg her.


Hvis man som privathospital vil behandle patienter via det udvidede frie sygehusvalg, skal man indgå en standardaftale med Danske Regioner. Region Midtjylland kan således kun henvise fritvalgspatienter til privathospitaler, der har underskrevet standardkontrakten. På www.sygehusvalg.dk kan man læse standardkontrakten, der beskriver de gældende vilkår for aftalerne.

En samlet oversigt over privathospitaler, som Danske Regioner har indgået kontrakt med, kan også ses på www.sygehusvalg.dk.