Koncern HR, Sundhedsuddannelser er en del af Koncern HR, og vi er ca. 20 medarbejdere, der arbejder med opgaver indenfor følgende tre hovedområder: 

 • Planlægning, koordinering og udvikling af uddannelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland.
  Opgaverne vedrører især den praktiske/kliniske del af over 35 forskellige uddannelser på sundhedsområdet, som regionen medvirker til – både erhvervsuddannelser, professionsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Derudover er der uddannelsesopgaver vedrørende efter- og videreuddannelsen af f.eks. sygeplejersker og læger.

 • Sekretariat for Videreuddannelsesregion Nord 
  Koncern HR, Sundhedsuddannelser varetager sekretariatet for Videreuddannelsesregion Nord(Region Midtjylland og Region Nordjylland) vedrørende lægers videreuddannelse til speciallæger.
  Opgaverne her består først og fremmest i ansættelse af i alt ca. 300 læger årligt i uddannelsesstillinger indenfor de 38 specialer.

  Indenfor dette område har kontoret bl.a. opgaver med at være tovholder på forskellige tværgående udviklingsprojekter (f.eks. IT-systemer og færdigheds- og simulationstræning for læger under videreuddannelse).

  Nærmere detaljer om opgavevaretagelsen vedrørende lægelig uddannelse og ansættelsesprocedure for læger i hoveduddannelse kan ses på www.videreuddannelsen-nord.dk, som er Det Regionale Videreuddannelsessekretariats hjemmeside

 • Nationalt sekretariat for specialpsykolog-uddannelsen
  Koncern HR, Sundhedsuddannelser har opgaver som nationalt sekretariat i forbindelse med en forholdsvis ny videreuddannelse for psykologer.

 

 Link

Kontakt

Koncern HR, Sundhedsuddannelser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
EAN-nr.: 5798002764918


Tlf.: 7841 0800

Send os en mail 

Det Regionale Videreuddannelses-sekretariat

 

SpecialpsykologuddannelsenRegion Midtjylland