Et flertal i regionsrådet for Region Midtjylland har godkendt visionerne bag et stort diabetes-samarbejde med Novo Nordisk Fonden. Målet er et regionalt diabetescenter i Aarhus som bl.a. skal løfte behandlingen for alle regionens diabetespatienter.

Fakta

 

Materiale fra politiske behandlinger i regionsrådet:

Hvad er visionen for Steno Diabetescenter Aarhus?

Region Midtjylland og Novo Nordisk Fondens fælles vision er, at Steno Diabetes Center Aarhus skal øge livslængden og livskvaliteten for alle patienter med diabetes i Region Midtjylland samt bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde.

Det skal dels ske ved at udvikle behandlings- og forebyggelsesindsatser for diabetespatienter og borgere i hele regionen – bl.a. igennem forskning og uddannelse, dels ved at etablere et samarbejde på området på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

Parterne har i fællesskab udarbejdet et visionsoplæg, som beskriver de overordnede visioner og rammer for centret.