(Foto: Colourbox)

Kvalitet & Lægemidler er en udviklingsfunktion, der understøtter kvalitet, herunder rationel farmakoterapi i praksissektoren såvel som på tværs af sektorer. Medarbejderne og et tilknyttet konsulentkorps understøtter dermed udvikling og implementering af alt fra centrale kvalitets- og efteruddannelsestiltag over overenskomster på praksisområdet, til nationale og regionale dagsordener, strategier og indsatsområder.

Samtidig understøtter medarbejderne praksissektoren med bl.a. akkreditering, efteruddannelse, indførelse af FMK, medicingennemgange, rationel brug af it/data-værktøjer, kvalitet i sektorovergange, patientsikkerhed osv.

Via tæt samarbejde med forskere, bl.a. i Forskningsenheden for Almen Praksis, binder medarbejderne desuden bro mellem forskning og kvalitetsudvikling på primært praksisområderne, ligesom der også er et tæt samarbejde på tværs med hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.

Kontorchef
Birgitte Haahr
Tlf. 29670499

Sekretær
Rikke Nielsen Dalsgaard
Tlf. 78412240

 • Sekretær for kontorchef Birgitte Haahr
 • Sekretariat/koordinerende funktioner ift. akkrediteringsområdet almen praksis
 • Sekretær for Kvalitetsudviklingsudvalget for Fysioterapeuter (KU)
 • Sekretær for Praksisudviklingskonsulenterne og efteruddannelsesvejlederne
 • Tovholder/sekretariat for LUP-kurserne - "Ledelse og udvikling i praksis"
 • Tovholder ifm. udsendelse og revision af Rygestoppjece, Forældrevejledninger, Amning og tidlig kontakt
 • Tillidsmand - HK-ansatte

Regional Lægemiddelkonsulent
Karen Pedersen
Tlf. 40217973

 • SATS-puljeprojekt: "Kvalitetsudvikling af behandling af borgere med antipsykotisk medicin"
 • Projektleder - Medicin i Midt
 • Koordinator på diverse indsatser på medicinområdet
 • Nyhedsbrevet: MedicinNyt
 • Positivlisten - samarbejde med apoteker

Regional lægemiddelkonsulent
Lise Bakkestrøm Rosenbæk
Tlf. 20373325

 • Rationel farmakoterapi: Praksisbesøg, BOB, Ordiprax, undervisning
 • Projektleder: "Medicintjek i praksis"
 • Medicingennemgange
 • Kommunesamarbejde
 • Specialist- og Analysegrupper
 • Akkreditering

Regional Lægemiddelkonsulent
Pia Ehlers
Tlf. 40235686

 • Rationel Farmakoterapi: Praksisbesøg, BOB, Ordiprax, undervisning
 • Medicingennemgange
 • Medicinteam under SATS-puljeprojekt: "Kvalitetsudvikling af behandling af borgere med antipsykotisk medicin"
 • Specialistgrupper og Analyse
 • Akkreditering

Sekretær
Vibeke Madsen
Tlf. 24657633

 • Sekretær for lægemiddelkonsulenterne
 • Sekretær for SATS-puljeprojekt
 • Medarbejder i UTH-teamet (Patientsikkerhed)
 • Opgaver i datakonsulentteamet

Datakonsulent
Kate Kusk
Tlf. 29458724

 • Forløbsplaner
 • Fælles Medicinkort
 • ICPC-kodning
 • Webpatient
 • WebReq
 • Akkreditering
 • Videotolkning
 • Teledermatologi
 • Henvisningshotellet (REFHOST)
 • Sundhed.dk
 • NemID
 • Brug af elektronisk kommunikation (Edifact)
 • SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetning af dødsattester)
 • Opstart af ny klinik (praksishandler)

Datakonsulent
Annie Høgh Nielsen
Tlf. 20648772

 • Forløbsplaner
 • Fælles Medicinkort
 • ICPC-kodning
 • Webpatient
 • WebReq
 • Akkreditering
 • Videotolkning
 • Teledermatologi
 • Henvisningshotellet (REFHOST)
 • Sundhed.dk
 • NemID
 • Brug af elektronisk kommunikation (Edifact)
 • SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetning af dødsattester)
 • Opstart af ny klinik (praksishandler)

Sekretær
Connie Breiner
Tlf. 78412250

 • Planlægning af kurser og konferencer
 • Økonomi, herunder udbetaling af honorar til praksiskonsulenter
 • Indkøbsansvarlig ift. kontorartikler

Webmaster for praksis.dk
Gert Sund
Tlf. 30329237

Faglig koordinator i Cancer i Praksis
Gry Stie
Tlf. 23264263

På barsel

 • Koordinerer projekter i Cancer i Praksis
 • Udvikling af e-learning til implementering af kvalitetsværktøjer i daglig praksis
 • Tilrettelæggelse af indkaldelse af piger til vaccination mod livmoderhalskræft
 • Implementering af kræftplaner og indsatser i praksissektoren

Projektleder
Marie-Louise Heine Jensen
Tlf. 28 72 96 04

 • Projektleder for udviklingspraksis
 • Facebook-kampagner om sundhed
 • Lægedage
 • Projektleder for delegationer til kongresser
 • Administrativ medarbejder i det koordinerende team, MidtKraft
 • Kvalitetsklynger i almen praksis

AC-fuldmægtig
Jette Christiansen
Tlf. 24758384

 • Sekretariat for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget
 • KEU-projekter
 • Spirekasseprojekter
 • Sekretariat for Det Regionale Kvalitetsteam
 • Medarbejder i UTH-teamet (Patientsikkerhed)
 • Webredaktør på praksis.dk
 • Sekretariat for ansættelser af konsulenter i MidtKraft

AC-fuldmægtig
Trine Højgaard Knudsen
Tlf. 51 49 06 46

 • Projektleder for udviklingspraksis
 • Facebook-kampagner om sundhed
 • Kvalitetsklynger i almen praksis
 • Lægedage
 • Projektleder for delegationer til kongresser
 • Redaktør på MidtKrafts Facebook-side

Chefkonsulent
Steen Vestergaard-Madsen
Tlf. 21493047

 • Adm. koordinator for akkreditering af almen praksis
 • Kvalitetsstyringsgruppe for laboratorieområdet
 • Korrekt tværsektoriel brug af FMK
 • Implementering af nationale kliniske retningslinjer
 • Udviklingsinitiativer på praksisområdet
 • Implementering af kvalitetsudviklingsinitiativer i praksis
 • Projektleder på Medicin i Midt-projektet

 

AC-fuldmægtig
Søs Malherbes Jensen
Tlf. 20373304

 • SATS-pulje: Tværfagligt medicinteam
 • Nyhedsbrev "2 minutter"

Specialkonsulent
Torsten Munch-Hansen
Tlf. 29458796

 • Patientinddragelse
 • Spirekasseprojekter
 • PROM
 • Kliniske databaser
 • Antibiotika (Audit) - projekt
 • Audit

Regional Lægemiddelkonsulent
Louise Hopkins
Tlf. 24908116

 • Projektleder "Værd at vide om antibiotika"
 • Rationel farmakoterapi: Praksisbesøg, BOB, Ordiprax, undervisning
 • Medicingennemgange
 • Specialistgrupper og Analyse
 • Akkreditering