Du skal bestille tid til en høreundersøgelse hos en privatpraktiserende ørelæge, hvis du tror, du har brug for høreapparat. Ørelægen kan henvise dig til at få høreapparat. 

Du kan få høreapparat på enten en offentlig eller en privat høreklinik.

 • Offentlig høreklinik på et sygehus eller en kommunal høreklinik, hvor du får udleveret høreapparat. Du kan få tilskud til transport efter gældende regler. 
 • Godkendt privat høreklinik, hvis du er over 18 år. Her får du tilskud, og du ejer dit høreapparat. Der kan være egenbetaling, og du bør vælge at tegne en privat forsikring på apparatet. Du får ikke betalt transport til privat høreklinik.

Har du spørgsmål til mulighederne for behandling eller tilskud kan du ringe til patientvejlederne alle hverdage. Find kontaktoplysninger og åbningstider på Patientkontoret 

Høreapparat på offentlig høreklinik 

Kontakt til Region Midtjyllands offentlige høreklinikker:

Kørselstilskud til offentlig høreklinik

Du kan kontakte Kørselskontoret i Holstebro på tlf.: 7023 6248 og få vejledning. Læs om reglerne på www.befordring.rm.dk

Hvis høreapparatet går i stykker

 • Du skal kontakte den høreklinik, hvor du har fået udleveret høreapparatet eller
 • Kontakte din kommunes kommunikationscenter/høreomsorg.
 • Du kan også sende høreapparatet til producenten, hvis apparatet er mindre end fire år gammelt og omfattet af garantien.

Høreapparat på privat klinik

Har du spørgsmål om ansøgning om tilskud til privat høreapparatbehandling, afslag på tilskud eller om bestilling af batterier eller andet, er du velkommen til at ringe til patientvejlederne i Region Midtjylland på telefon 7841 0444.

Tilskud til privat høreklink

Siden 1. januar 2013 kan der gives tilskud til høreapparatbehandling hos en privat høreklinik.

Tilskuddet udgør i 2016:

 • Høreapparat til det første øre med tilskud op til 4.032 kr. Du får 2.000 kr. inkl. moms til høreapparat og 2.032 kr. som tilskud til høreprøve, tilpasning, service og garanti.
 • Høreapparat til det andet øre med tilskud op til 2.356 kr. Du får 2.000 kr. inkl. moms til høreapparat og 356 kr. som tilskud til høreprøve, tilpasning, service og garanti.
 • I alt 6.388 kr. til høreapperatsbehandling på begge ører.

Du kan ikke få mere i tilskud end det, du faktisk betaler for høreapparatbehandlingen.

Betingelser for at få tilskud til høreapparatbehandling på private klinikker:

 • Henvisning fra en ørelæge, hvis det er første gang, du skal have høreapparat, eller
 • At det er mindst fire år siden, du sidst har fået tilskud til eller udleveret høreapparat - der kræves ingen henvisning fra ørelæge.

For nogle pensionister og førtidspensionister er der herudover mulighed for at få helbredstillæg fra kommunen til dækning af egenbetalingen ved privat høreapparatbehandling med op til 85 pct., hvis man henvender sig til sin bopælskommune.

 • Der henvises til reglerne om helbredstillæg i lov om social pension og lov om højeste, mellemste og almindelig førtidspension m.v.
 • Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at pensionistens samlede likvide formue ikke overstiger 78.900 kr.
 • Helbredstillægget udbetales afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.
 • Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge kommunen om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling.

Tilskud til nyt høreapparat inden for fire-års perioden kan ske, hvis:

 • der er markant helbredsbetinget forværring af hørelsen
 • der er fysiske forandringer eller slitage efter kort tid, som umuliggør anvendelse af høreapparatet
 • høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende

Kørselstilskud til privat høreklinik

Du kan ikke få betalt transport til privat høreklinik.

Hvis høreapparatet går i stykker

 • Kontakt din private høreklinik, da høreapparatet er din private ejendom.
 • Kontakt eventuelt din private forsikring.

Høreomsorg, hjælpemidler og kommunikationsuddannelse

Du kan kontakte din kommunes kommunikationscenter / høreomsorg, hvis:

 • du har brug for hjælp til at vedligeholde eller betjene dit høreapparat 
 • du har brug for supplerende hjælpemidler som for eksempel forstærkertelefon, teleslynge m.m.
 • du har brug for undervisning i, hvordan du bedst kommunikerer ved hjælp af dit høreapparat 
 • du har andre høreproblemer

Læs mere

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Der er mulighed for at mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.