Mission

Hospice Søholm yder en specialiseret, tværfaglig lindrende indsats til syge eller døende mennesker med en livstruende sygdom.

Vi lægger vægt på at møde mennesker, hvor de er, så dét, der giver mening for den enkelte, danner udgangspunkt for samarbejdet. Indsatsen omfatter også de pårørende både under og efter hospiceopholdet.

De forskellige faggrupper samarbejder om at lindre bedst muligt ved at have blik for det hele menneske. Personalet stiller deres viden og erfaring til rådighed for at skabe de bedst mulige betingelser for at dø.

På hospice er der plads til at leve livet, og der er ro og rum til at afslutte det.

Vision

Det er Hospice Søholms vision at modtage mennesker med en livstruende sygdom i alle aldre – også børn og unge.

Den tværfaglige indsats bygger til stadighed på den nyeste viden inden for det palliative område. Hospice Søholm er ”spydspids” inden for udviklingen og formidlingen af den palliative indsats. Vi vil synliggøre den viden og erfaring, vi har gennem formidling og aktiv deltagelse i relevante fora lokalt, regionalt og nationalt.

Vi bestræber os på at udfordre os selv gennem dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og andre palliative vidensmiljøer.

Vi ønsker at give plads til nysgerrig og kritisk refleksion over egen praksis.

Vi ønsker at fastholde fokus på etiske dilemmaer og dristigt at kunne udfordre os selv og andre.