Formålet med den palliative indsats på Hospice Søholm er, at give den uhelbredeligt syge og døende bedst mulig livskvalitet i den tilbageværende tid og en værdig livsafslutning.
Indsatsen skal være helhedspræget og omfatte de samlede fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle behov.
Den tværfaglige professionelle pleje, behandling og omsorg er med til at bevare de værdier, det enkelte menneske og dennes pårørende har med sig. Det tilstræbes, at der skabes rammer for, at livet kan leves med det, der for hvert enkelt menneske giver kvalitet i livet.

Hensigten er hverken at afkorte eller forlænge livet, men at hjælpe patienten og de pårørende til at leve så aktivt som muligt, med visheden om at døden er nært forestående. Omsorgen omfatter såvel patienten som dennes pårørende og senere efterlevende.

Den uhelbredeligt syge og døende skal opleve faglighed af høj kvalitet og medmenneskelighed.
Vi tager udgangspunkt i WHO's definition af begrebet palliativ omsorg.

Vore faglige mål er:

At det tværfaglige personale til stadighed udvikler sig fagligt og kombinerer faglighed og medmenneskelighed.
At vi ser, møder og respekterer det enkelte menneske med den livsindstilling og de grundantagelser, som personen har med sig.
At vi bevarer og understøtter den enkeltes værdighed og integritet ved at tage udgangspunkt i den individuelle formåen samt den enkeltes ønsker og behov.

På Hospice Søholm har vi fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, så der er trygt at være for både patienter, pårørende, frivillige og ansatte.
Hospice Søholm skal være et hus, som giver plads til både spontanitet, udvikling, kreativitet, latter og glæde, tårer og sorgfuldhed.

Vort arbejde bygger på værdier som; dialog, dristighed, ansvarlighed, respekt, tillid, troværdighed, engagement, nærvær og omsorg.