Formand

Birgit Hagen 
Danske Handicaporganisationer - Gigtforeningen
Tlf: 9747 2678

Næstformand

Jens Erik Madsen
Regionsældreråd Midtjylland - Næstformand 
Tlf: 2161 0737

Liselotte Wesley Andersen
Danske Patienter - Sjældne diagnoser 
Mail: brandersen@webspeed.dk 

Anni Farup Christensen
Danske Patienter - Colitis-Crohnsforening 
Tlf 2264 4464

Ralph Jørgensen
Danske Patienter - Bedre Psykiatri LMS
Tlf: 2021 6632

Kim Rattenborg
Danske Handicaporganisationer - Landsforeningen SIND
Tlf: 8610 9116/2173 1673

Lene Thykjær Jørgensen
Danske Handicaporganisationer - Landsforeningen SIND
Tlf. 6141 9563


Lillian Andersen
Ældresagen - Formand for Ældresagens sygehusudvalg i regionen
Tlf: 7578 1504/2282 7342