Procedure for udpegning af medlemmer til vækstforum for Region Midtjylland

Det regionale partnerskab Vækstforum har ansvar for at udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og overvåge den regionale erhvervsudvikling.

Vækstforum og regionsrådet har vedtaget en fælles og ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi for deres arbejde frem til 2025.

Visionen er Region Midtjylland som en attraktiv og bæredygtig vækstregion. 

Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser og samarbejder med de dygtigste, vi søger konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer, vi understøtter væksten i fremtidens industrier med teknologi, viden og kompetencer.

Vækstforum har vedtaget Vækstplan 2016-2020, som udmønter de erhvervsrettede spor i strategien.

Vækstforum har indgået en partnerskabsaftale med regeringen om vækst og erhvervsudvikling. Den giver mulighed for fælles samarbejdsstrukturer og målsætninger for udviklingen af vækstrammer. 

Link til mere information om Social- og Regionalfonden

Nyheder fra Regional Udvikling

Link til Danske Regioners hjemmeside

Link til KommuneKontaktRådet i Region Midtjylland

Link til ekstern hjemmeside om Smart specialisering