Vækstforums vision er, at Region Midtjylland er en globalt konkurrencedygtig region - blandt de bedste i Europa.

Midlet til at nå visionen er at arbejde med store, strategiske satsninger. Vækstforums indsatsområder tæller derfor aktuelle og potentielle midtjyske styrkepositioner inden for energi og miljø, fødevarer, velfærdsinnovation og turisme.

Derudover investeres i gode rammebetingelser på de områder, der har betydning for virksomhedernes evne til at begå sig i den globale konkurrence. Disse områder er innovation og forretningsudvikling, digitalisering, iværksætteri samt uddannelse og forretningsudvikling.