De tre vestdanske regioner: Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland indgik pr. 1. juli 2015 en samarbejdaftale om, at virksomheder kan deltage i aktiviteter på tværs af regionsgrænserne på samme vilkår, som virksomheder fra regionen. Hver region dækker eventuelle udgifter til alle virksomheders deltagelse i aktiviteter, som indeholder kontante tilskud.

Se samarbejdsaftalen her.

Inklusion via uddannelse for særligt udsatte unge 2018-2020

Vækstforum for Region Midtjylland annoncerer efter en operatør til gen­­­­nemførsel af en inklusionsindsats for særligt udsatte unge i Region Midt­jyl­land. Ind­­satsen skal føre til at flere unge med særlige udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse, så deres deltagelse på arbejdsmarkedet og deres livskvalitet øges på sigt. 

Initiativet er et treårigt socialfondsprojekt, og annonceringen sker som led i udmøntningen af vækstforums Vækstplan 2016-2020. 

Kontaktpersoner:

Karen Elsgaard, tlf. 2127 2650, karen.elsgaard@ru.rm.dk
Maria Skov Pedersen, tlf. 5116 6720, maria.pedersen@ru.rm.dk

Ansøgningsfrist:

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00. 

Se hele annonceringsmaterialet her

Iværksætterprogram 2018-2019

Formålet med programmet er at sikre, at flere perspektivrige iværksættere kommer ind i solide vækstforløb og udvikler sig til nye vækstvirksomheder. Programmets målgruppe er iværksættere med vækstpotentiale.

Hovedaktiviteten i programmet vil være vækstforløb med køb af specifik rådgivning, men herudover skal programmet også omfatte Vækstgrupper, Plato-forløb, mentorforløb m.v. Desuden skal programmet indeholde initiativer, der skal sikre iværksættere bedre adgang til risikovillig kapital,

Til programmet er der afsat en ramme på 17,8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 17,9 mio. kr. af EU's Socialfondsmidler. Hertil kommer privat medfinansiering.

Ansøgningsfrist: 18. september 2017

Kontaktperson: Ruth Strøm, telefon: 2929 0263. Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Se hele annonceringsmaterialet her.