Vækstforum for Region Midtjylland er et stærkt partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen.
Vækstforum har 21 medlemmer.

Vækstforums opgaver er:

  • at udarbejde bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i forhold til de erhvervs- og vækstrettede dele, samt handlingsplaner for samme 
  • at redegøre for initiativer til opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien
  • at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår
  • at udvikle og afgive indstilling til regionsrådet og Erhvervsstyrelsen om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

Vækstplan 2016-2020 indeholder 9 indsatsområder: Fødevarer, Energi og klima, Smart industri, Kreative erhverv, ikt og turisme, Iværksætteri og kapital, Innovation og forretningsudvikling, Viden og kompetencer, Digitalisering samt Internationalisering.


Vækstforums initiativer finansieres primært af regionsrådets midler til erhvervsudvikling og de Mål 2, Strukturfondsmidler, som regionerne tildeles.
 
Derudover søger vækstforum at skabe yderligere finansiering via private virksomheder, kommuner, staten og EU. Vækstforum og partnerskabet bag har årligt iværksat initiativer for ca. 400 mio. kr.

Der er mulighed for at abonnere på nyhedsmail, så du modtager pressemeddelelser og andre nyheder fra regional udvikling. Tilmelding til nyheder fra regional udvikling.

Her vil du også kunne følge vækstforums annoncering af initiativer, som skal udmønte Vækstplan 2016-2020.

Skriv til Vækstforum for Region Midtjylland.