Der er den 24. maj 2018 indgået forlig om et forenklet erhvervsfremmesystem. Det betyder, at vækstforum nedlægges pr. 31. december 2018, og at regioner samtidig afskæres fra at gennemføre egen erhvervsfremmeindsats.

Vækstforum og regionsrådet skal således ikke længere udarbejde en fælles regional vækst- og udviklingsstrategi for 2019 og frem.

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet har derfor besluttet at udarbejde en strategi for sit arbejde med Regional Udvikling. Formålet er at skabe retning, synlighed og en skærpet profil for den regionale rolle i det partnerskab, som skal sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Strategiudkastet sætter retning for og perspektiv på Regional Udviklings opgaver, efter regionerne ikke længere skal udføre en egen erhvervsfremme- eller turismeindsats. Strategien er samtidig en invitation til samarbejde om komplekse samfundsudfordringer og andre vigtige indsatser for vores samfund.

Strategien har fire prioriterede spor. Sporene tager udgangspunkt i de konkrete regionale opgaver og ekspertiser og knytter dem samtidig an til samfundsmæssige og globale udfordringer.

Den røde tråd i strategien er, at Region Midtjylland og den midtjyske region bidrager til at skabe gode, fremtidssikrede løsninger - inden for rammen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vil du dele eller læse mere?

Har du lyst til at kommunikere om verdensmålene og verdensmålene som strategisk ramme for udviklingsstrategien i Region Midtjylland, anbefaler vi hashtag: 

#dksdg 

PS: "sdg" står for sustainable development goals - altså bæredygtige udviklingsmål. Læs mere på FN's hjemmeside om SDG.