Regeringen og Vækstforum i Region Midtjylland har 8. september 2017 indgået en vækstpartnerskabsaftale for 2017/18. Aftalen skal styrke rammerne for fødevareerhvervet, udbrede de teknologiske kompetencer samt understøtte mulighederne for vækst i grøn energi.

De tre vækstindsatser understøttes af Scale-Up Denmark, hvor Vækstforum navnligt vil støtte tre af Scale-Ups 10 indsatsområder: fødevarer, smart industri og clean tech.

Herudover er forenkling af erhvervsfremme en særlig indsats pt. omkring fødevarer.

Se pressemeddelelse
Se vækstpartnerskabsaftalen

Yderligere oplysninger:

Pia Fabrin 
Telefon:  2160 1445  
pia.fabrin@ru.rm.dk

Vækstpartnerskabsaftale 2015

Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland har indgået en aftale, der skal være med til at sikre øget vækst og beskæftigelse i Region Midtjylland.

Se pressemeddelelse
Se partnerskabsaftalen
Se faktaark med udvalgte initiativer
Se tillæg til aftalen 

Partnerskabsaftale 2013

Vækstforum Midtjylland og regeringen vil styrke samarbejdet inden for fødevareindustrien, bredbånd og bioøkonomi, lige som et nyt vækstprogram sætter fokus på små og mellemstore produktionsvirksomheder. Det fremgår af den nye partnerskabsaftale, som blev indgået mellem Vækstforum for Region Midtjylland og regeringen den 15. maj 2013.

Se aftalen om Regionalt Vækstpartnerskab mellem Vækstforum for Region Midtjylland og regeringen.

Læs pressemeddelelsen.

Se også:
Faktaark om Region Midtjylland
Fakta om enkelte initiativer

Partnerskabsaftale 2012

Vækstforum Midtjylland og regeringen har i maj 2012 indgået en aftale om, hvordan de bedst samarbejder om at skabe gode rammer for vækst gennem mere uddannelse, vindenergi og en bedre mobildækning til gavn for regionens virksomheder.

Se aftalen om Regionalt vækstpartnerskab 2012 mellem Vækstforum Midtjylland og regeringen.

Se faktaark om Region Midtjylland

Partnerskabsaftale 2010

Partnerskabsaftalen skal bidrage til at bygge bro mellem globaliseringsstrategien og den regionale erhvervsudviklingsstrategi, som Vækstforum har fastlagt. I den regionale strategi er der fokus på Region Midtjyllands ambition som en international vækstregion i Europa, hvor globale muligheder udnyttes til gavn for borgere og virksomheder.

Udmøntningen af partnerskabsaftalen vil ske i samarbejde med relevante aktører - stat, region, kommunerne, Væksthus Midtjylland, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Der er den 16. november 2010 indgået partnerskabsaftale 2010 mellem Vækstforum og Regeringen.

Tillæg til partnerskabsaftale 2009-2010

Formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland mødtes den 24. juni 2009 med økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Der blev i den forbindelse indgået en aftale om et tillæg til den eksisterende partnerskabsaftale, der er fra 2007.
Læs pressemeddelelsen

Se også:
Tillæg med nye initiativer i partnerskabsaftalen.
Faktaark om udviklingen i regionen.
Eksempler på Midtjyllands megasatsninger

Tillæg til partnerskabsaftale 2008-2009


Den 17. juni 2008 blev der  indgået aftale om tillæg til partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland.

Der er i aftalen fokus på bedre integration af udenlandske studerende og arbejdstagere – emner som ligger både Regeringen og Vækstforum på sinde. Aftalen er som nævnt et tillæg til den eksisterende aftale – hvilket betyder, at Vækstforum fortsat vil prioritere de tre megasatsninger Energi og Miljø, Erhverv-Sundhed og Fødevarer, som er tre af regionens styrkepositioner.

Læs pressemeddelelse om indgåelsen af aftalen.

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling

Vækstforum for Region Midtjylland indgik den 14. juni 2007 en Partnerskabsaftale med Regeringen.