Opfordring til sundhedspersonale samt pædagogiske medarbejdere

corona-assistance2600x600.png

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus. Du er måske medicin- eller sygeplejerskestuderende, pensioneret* sygeplejerske, læge, andet sundhedspersonale eller pædagog. Det kan også være, du har forladt faget for en tid. Hvis du har lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft på et af Region Midtjyllands hospitaler i den aktuelle situation, så kan du registrere dig her. Der betales overenskomstmæssig løn for din indsats.

*Vær opmærksom på, at sikre hos A-kasse og pensionskasse om evt. lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension.

Læs mere og ansøg her og vi kontakter dig om det videre forløb.

Kurser for lægestuderende – bliv sygeplejevikar og ventilatør

Spørgsmål og svar om Corona-assistance

Vi får rigtigt mange spørgsmål på både mail og telefon lige nu, så vi har svært ved at nå at besvare dem alle sammen. Vi har derfor udarbejdet en FAQ nedenfor, som vi løbende opdaterer. Vi håber, du kan finde svar på dit spørgsmål i den. Vi kontakter alle, når vi har gennemgået registreringerne. Vi vil stadig meget gerne have din tilmelding til jobbanken.

Som udgangspunkt er det uddannet sundhedsfagligt og pædagogisk personale, samt personer under uddannelse inden for samme områder vi efterspørger.

Kan I bruge andre sundhedsfaglige – fx jordemoder, radiograf, bioanalytiker?

Kan I bruge andre sundhedsfaglige studerende – fx jordemoder-, bioanalytiker- eller radiografstuderende

Er der et minimumniveau for sygepleje-studerende i forhold til semester

Hvilke opgaver kan en pædagog få?

Jeg er lærer. Kan I bruge mig?

Kan I bruge en Cand.pæd.psyk?

Kan I bruge en udenlandsk læge, der endnu ikke har autorisation?

Hvad skriver man i ønsket timetal, hvis man ikke helt kender sine muligheder i fremtiden

Mange vil arbejde ulønnet og som frivillige. Er det en mulighed?

Jeg er medicinstuderende. Kan I bruge mig?

Hvad gør man, hvis man allerede er tilkoblet som vikar på et sygehus?

Kan I bruge personer uden sundhedsfaglig uddannelse?

Får jeg en kvittering, når jeg har søgt