I Region Midtjylland er der flere muligheder for frivilligt arbejde. Bliv klogere på mulighederne her.

Strategi for samarbejdet med frivilligeBliv klogere på frivilligt arbejde i Region Midtjylland, og hvordan du kan blive frivillig samt hvordan du som borger eller patient kan få hjælp fra de frivillige.

Vil du være frivillig?

Region Midtjyllands hospitaler og andre institutioner samarbejder med frivillige, som i forskellige situationer yder en medmenneskelig indsats overfor patienter/brugere og pårørende. de frivilliges indsats er et supplement til den professionelle pleje, behandling og rehabilitering. 

Som frivillig er du ofte tilknyttet en frivillig organisation, og du kan for eksempel fungere som patientstøtte eller vejviser.

Hvis du ønsker at blive frivillig, er der mange muligheder, som for eksempel:

  • Vejviser på hospitaler
  • Patientstøtte/samtalepartner på hospitaler, inkl. Hammel Neurocenter
  • Patientstøtte og måltidsvært på et hospice (Hospicelimfjord i Skive, Hospice Søholm i Viby J og Hospice Djursland i Rønde). 
  • På Regionshospitalet i Viborg kan du blive frivillig i Patient- og pårørendecafeen, som er et samarbejde mellem hospitalet og De Frivilliges Hus samt en række patientorganisationer.
  • Vil du være frivillig - eller rollemodel for patienter med psykisk sårbarhed, kan du blive tilknyttet "en-af-os" kampagnen som ambassadør.

For mere information kan du også kontakte Anders K. Kristensen på mail andkri@rm.dk eller telefonnummer 5127 0740.

 

Til dig som borger der møder de frivillige

På Region Midtjyllands hospitaler og øvrige institutioner kan du møde frivillige, der f.eks. fungerer som patientstøtter eller vejvisere. Det er dig som patient, bruger eller pårørende, der bestemmer, om du vil tage imod tilbud om hjælp fra frivillige.

 

De frivillige har tavshedspligt.

Strategi for samarbejdet

Region Midtjylland har en strategi for samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer. Strategien er udformet gennem inddragelse af bl.a. repræsentanter for patienter, frivillige, ansatte og politikere, og den blev godkendt i regionsrådet i 2016. 

Strategien indeholder fire pejlemærker:

  • De frivilliges indsats fastlægges med afsæt i patienternes og borgernes ønsker og de lokale arbejdspladsers forhold og behov
  • Det skal være attraktivt at være frivillig og nemt at få overblik over mulighederne for at melde sig som frivillig
  • Den frivillige indsats organiseres med klare rammer og tydelig ansvarsfordeling
  • Netværksdannelse, erfaringsudveksling og spredning af gode løsninger på tværs af arbejdspladser, der samarbejder med frivillige.

I bilag til strategien beskrives en række eksempler, principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige samt vigtige oplysninger om forsikringsforhold. 

Læs frivillighedsstrategien her

Principper og gode råd

Vi har en pjece målrettet frivillige, både med og uden foreningstilknytning, som udøver frivilligt arbejde på Region Midtjyllands arbejdspladser. Pjecen retter sig endvidere til frivillige organisationer og arbejdspladser i Region Midtjylland.

Læs pjece med principper og gode råd for at være frivillig

 

Rådgivning om samarbejde

I Danmark findes 65 frivilligcentre, som har til formål at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt. De mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder konsulentbistand til alle interesserede. De samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer.

Se mere på www.frise.dk og find dit lokale frivilligcenter her.

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter. Centret blev oprettet i 1992 med det formål at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i Danmark.

Se mere på www.frivillighed.dk

Kontaktperson

Hvis du gerne vil vide mere om frivilligt arbejde i Region Midtjylland kan du tage fat i:

Anders K. Kristensen      
Mobilnr. 51270740
andkri@rm.dk