Resultater og indlevelse. Det er mit job. Et arbejde med hjene og hjerte

Find et job med hjerne og hjerte

Vil du være med til at skabe sundhed, trivsel, vækst og velstand for Region Midtjyllands 1,3 millioner borgere? Du får cirka 30.000 kolleger, der er fælles om at sikre helhed og sammenhæng for patienter, brugere og borgere i regionen. Det gælder lige fra at tilbyde den bedste behandling her og nu til at udvikle fremtidens sundhedstilbud og være førende inden for forskning. Er du klar til et job og en karriere, der kræver både hjerne og hjerte?


Lige nu 277 ledige jobs


Ledige stillinger
Jobtitel Arbejdssted Id Frist
2 sygeplejersker søges til faste stillinger, 32 - 37 timer på psykiatrisk sengeafsnit 7, Afdeling for Psykoser i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien pr 1. august 2019 eller efter aftale. AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital 16963 22-04-2019
Tilkaldevikar/afløser til Specialområde Hjerneskade, Bocentret Fogedvænget i Hedensted Fogedvænget Bocenter, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 17014 17-07-2019
Anæstesisygeplejersker til Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens, søges Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens 17024 02-12-2019
Specialområde Hjerneskade, Høskoven søger 3 medarbejdere med Pædagogisk, sundhedsfaglig eller ergoterapeutisk uddannelse til spændende stillinger. Høskoven Boenhederne hus 2, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 18074 26-08-2019
Praktikant til Kvalitet og Forskning, Administrationen, Hospitalsenhed Midt Kvalitet og Forskning, Hospitalsenhed Midt 18514 20-10-2019
Sygeplejersker til Kirurgisk Sengeafsnit 2, Regionshospitalet Horsens Kirurgi, Sengeafsnit 2, Regionshospitalet Horsens 18569 30-11-2019
Sygeplejersker til Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit, Regionshospitalet Randers Mave og Tarmkirurgisk Sengeafsnit, Regionshospitalet Randers 18588 24-10-2019
Lægesekretærstilling i spændende speciale, med fokus på god arbejdslyst Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri og Social 18638 20-10-2019
Steno Diabetes Center Aarhus søger statsautoriseret fodterapeut Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 18639 20-10-2019
Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland søger en energisk og handlekraftig afdelingsleder til Dagtilbuddet på Høskoven Høskoven Aktivitetscenter, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 18657 17-10-2019
Afdelingslæge til idræt og skulder/albue Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Randers 18667 20-10-2019
Regionshospitalet Randers søger afdelingssygeplejerske Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 18680 08-11-2019
Introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik Kvindesygdomme og Fødsler, Læger, Regionshospitalet Horsens 18683 20-10-2019
Lægesekretær søges til Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 18652 21-10-2019
Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik 2, AUH Psykiatrien Afdeling for Psykoser, Psykiatri og Social 18689 24-10-2019
Overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit S6, AUH Psykiatrien Afdeling for Psykoser, Psykiatri og Social 18691 24-10-2019
Sygeplejerske søges til Børn og Unge Klinikken - Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 18665 21-10-2019
Introduktionsstilling, Ortopædkir. Afd., Holstebro Ortopædkirurgisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 18692 25-10-2019
Social- og sundhedsassistentelever med SSH-baggrund eller færdiggjort GF2 - forløb SOSU Skolerne, Region Midtjylland 18704 01-12-2019
Praktikant med kvalitative kompetencer søges til hjerterehabiliteringsprojekt Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Region Midtjylland 18715 01-12-2019
Sygeplejerske Børn og Unge afsnit 1 Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 18700 10-11-2019
Genopslag - Sygeplejersker til F-ACT team søges AFP Klinik for psykoser, Psykiatri og Social 19724 28-10-2019
Overlæge til intensivt psykiatrisk sengeafsnit Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit A, Psykiatri og Social 19737 20-10-2019
Sygeplejerske søges til Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 18708 22-10-2019
Ejendomsserviceteknikker til SUA Nørholm, Herning Nørholm Tværgående funktioner, Psykiatri og Social 19745 23-10-2019
Lægesekretær til Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, AUH Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital 19743 20-10-2019
Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 19755 03-11-2019
Praktikant til Økonomi & Plan, Administrationen, Hospitalsenhed Midt Administrationen, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Midt 19758 20-10-2019
Praktikanter til HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt Administrationen, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Midt 19760 20-10-2019
Akutafdelingen i Randers søger nye speciallæger Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 19763 20-10-2019
Stærkt fagligt funderet Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, Specialområde Hjerneskade, Svalevej Svalevej Team 6, Psykiatri og Social 19767 20-10-2019
Stærkt fagligt funderede socialpædagoger til Specialområde Hjerneskades afdeling i Assentoft Svalevej Team 3, Psykiatri og Social 19769 20-10-2019
Stærkt fagligt funderede Ergoterapeut til Specialområde Hjerneskades afdeling i Assentoft Svalevej Team 4, Psykiatri og Social 19770 20-10-2019
Vågen nattevagt, sosu-assistent eller sosu-hjælper, Specialområde Hjerneskade, Svalevej Svalevej Team 1-2, Psykiatri og Social 19777 20-10-2019
Kontorelever til Regionshuset Viborg Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, Regionshuset Viborg 19775 25-10-2019
Kontorelever til Region Midtjylland, Aarhus Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Regionshuset Aarhus 19780 25-10-2019
Sygeplejersker søges til Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgi, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital 19772 20-10-2019
Sygeplejersker, Psykiatrisk mobilteam, Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest Mobilteam, Psykiatri og Social 19790 20-10-2019
Sundhedsfaglig it-specialist til Region Midtjyllands elektroniske patientjournal It-Patientjournal Produkter, Regionshuset Aarhus 19754 27-10-2019
Sygeplejerske til Akutafsnit 1/Skadestuen, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 19791 20-10-2019
Ernæringsassistentelev til Centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital Køkkenet, Region Midtjylland 19764 20-10-2019
Elektriker Teknisk Afsnit, Hospitalsenheden Vest 19795 21-10-2019
Læse-skrive vejleder til specialområde IKH Læse-IKT, Psykiatri og Social 19796 20-10-2019
Introduktionslæge/uklassificeret læge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning, Psykiatri og Social 19798 20-10-2019
Klinisk psykolog søges 37 timer ugentligt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, Team 2-Skejby-Herning 1 års barselsvikariat BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - AUH, Psykiatri og Social 19803 20-10-2019
Specialområde Børn og Unge søger konsulent til matchning og visitation. Administrationen SBU, Psykiatri og Social 19735 20-10-2019
Driftskoordinator søges til Sterillagrene, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital 19794 23-10-2019
Distriktssygeplejerske til Skolebørn Team 2-Skejby-Herning ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, AUH – med funktion i Herning BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning, Psykiatri og Social 19811 22-10-2019
Gourmetslagter elev til Centralkøkkenet Køkkenet, Region Midtjylland 19765 20-10-2019
Sygeplejefaglig udviklingsmedarbejder - Sygeplejerske med interesse for klinik, udvikling og arbejdsmiljø Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri og Social 19815 27-10-2019
Praktikant søges til praksisnær forskning på sundhedsområdet Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 19816 01-12-2019
Tangkær – Bomiljø HS er Region Midtjyllands eneste botilbud til borgere med Huntingtons Sygdom… Tangkær Bomiljø HC, Psykiatri og Social 19817 21-10-2019
Sygeplejerske til Operation og Opvågning - O&O Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens 19818 20-10-2019
Afdelingssygeplejerske til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 19806 11-11-2019
2 Pædagoger søges til MultifunC Midtjylland MultifunC Pædagogteamet, Psykiatri og Social 19821 20-10-2019
Jordemoder med koordinerende funktion, Fødeafsnittet,, Kvinde/barn fællesafdeling, Regionshospitalet Randers Fødeafsnittet, Regionshospitalet Randers 19824 23-10-2019
Praktikant, Administrationsbachelor, Ledelsessekretariatet, Administrationen Ledelsessekretariatet, Hospitalsenhed Midt 19825 22-10-2019
Bækketoften, Specialområde Autisme, søger sygeplejerske til dagvagter SAU Botilbud Bækketoften 2B Nord, Psykiatri og Social 19826 22-10-2019
Fire sygeplejersker søges til Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital 19832 28-10-2019
Faste stillinger som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent i Ortopædkirurgien, RegionsHospitalet Horsens. Ortopædkirurgi, Sengeafsnit, Regionshospitalet Horsens 19833 20-10-2019
Lektorkvalificeret seniorforsker Rehabilitering og Sygefravær, Regionshuset Aarhus 19836 25-10-2019
Anæstesisygeplejersker til fastansættelse i Operation og Intensiv, Regionshospitalet i Viborg Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 19842 22-10-2019
Sygeplejersker søges til Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt 19850 20-10-2019
Afdelingslæge med speciale i kardiologi søges til Hjertesygdomme Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 19827 24-10-2019
Vikar for overlæge til Colonteam, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenhed Midt 19852 22-10-2019
Sygeplejerske til Medicinsk afsnit 1, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 19853 24-10-2019
Ledende overlæge ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 19807 24-10-2019
Specialområde Autisme i Randers søger vikarer til Autismeflex SAU Autismeflex, Psykiatri og Social 19858 29-10-2019
Reservelæge til introduktionsstilling ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19843 22-10-2019
Projektsygeplejerske søges til Urologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital 19838 31-10-2019
Anæstesisygeplejerske - Anæstesiafsnittet, Regionshospitalet Holstebro Anæstesiologisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 19856 21-10-2019
Sygeplejerske til dag og nattevagt søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 for Unge, AUH / Skejby BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH, Psykiatri og Social 19865 21-10-2019
Socialpædagog til dag- og nattevagt søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 for Unge, AUH / Skejby BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH, Psykiatri og Social 19866 21-10-2019
2 sygeplejersker søges i faste stillinger, 32-37 timer ugentligt ved sengeafsnit S6, de særlige pladser, afdeling for psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby fra d. 01.12.2019. AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser, Psykiatri og Social 19868 20-10-2019
Sygeplejerske ved Kirurgi: Karkirurgisk afsnit, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg Karkirurgi, Hospitalsenhed Midt 19867 20-10-2019
Fenrishus søger 1 sygeplejerske til en fast stilling Fenrishus, Psykiatri og Social 19869 21-10-2019
Fenrishus søger 1 pædagog til en fast stilling Fenrishus, Psykiatri og Social 19870 21-10-2019
Vil du være med til at udvikle psykiatrien? Og vil du være med til at implementere Åben Dialog i Afdeling for Psykoser? AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser, Psykiatri og Social 19872 20-10-2019
Sygeplejersker til Stroke sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Neurologi, Aarhus Universitetshospital 19875 24-10-2019
Social- og sundhedsassistent, Specialområde Hjerneskade, Tagdækkervej Tagdækkervej Bostøtte 2, Psykiatri og Social 19883 06-11-2019
Børn og Unge Klinik Aarhus Universitetshospital søger en engageret og initiativrig sygeplejerske Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 19854 08-11-2019
Øre -næse-halsafdelingen, Sygeplejerske Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro Øre-, næse- og halsafdelingen, Hospitalsenheden Vest 19880 20-10-2019
Fysio- og Ergoterapi, Afsnit 5, Aarhus Universitetshospital søger en fysioterapeut til en fast stilling Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital 19876 21-10-2019
Sygeplejersker til faste stillinger i Neurologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, RH Holstebro Neurologi og Fysio-ergoterapi, Hospitalsenheden Vest 19887 20-10-2019
Overlæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 19863 03-11-2019
Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 19884 20-10-2019
Forløbskoordinator for kræftpakker til Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenhed Midt 19892 24-10-2019
Holmstrupgård - Socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling søger erfarne og engagerede miljøterapeuter Specialområde Holmstrupgård, Psykiatri og Social 19895 20-10-2019
Sygeplejersker til Samsø Sundheds- og Akuthus Samsø Sundheds- og Akuthus, Aarhus Universitetshospital 19888 21-10-2019
Sundhedsfaglig visitering af akutte patienter i AMK (Akut Medicinsk Koordinering) Vagtcentralen AMK-vagtcentral SFV, Præhospitalet 19902 03-11-2019
Sygeplejersker til Klinik D ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19889 21-10-2019
Operationssygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling, Operationsafsnittet Herning. Anæstesiologisk, Herning, Hospitalsenheden Vest 19903 21-10-2019
Specialområde Autisme søger pædagog til vores døgntilbud Kollegiet i Hinnerup SAU Kollegiet Hinnerup, Psykiatri og Social 19906 23-10-2019
Overlæge til Klinik for Lindrende Behandling ved Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 19907 27-10-2019
Introduktionsstilling i Akutmedicin Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 19909 11-11-2019
S4 SØGER DYGTIGE SOSU-ASSISTENTER 1-2 FASTE i STILLINGER 32-37 TIMER UGENTLIGT PR 1.12.19 ADA Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 19915 20-10-2019
Sygeplejerske til affektivt sengeafsnit S4 ADA Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 19918 20-10-2019
Uddannet lægesekretær søges til vikarstilling i Sekretariatsfællesskabet Neurologi og Fysio-Ergoterapi, Onkologisk Afdeling og Ernæringsenheden i, Hospitalsenheden Vest Neurologi og Fysio-ergoterapi, Hospitalsenheden Vest 19920 20-10-2019
Sygeplejersker til fast stilling og vikariat på Kræftafdelingen Sengeafsnit 2, Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19890 21-10-2019
Erfaren farmaceut til indkøb, Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Indkøb, Hospitalsapoteket 19894 24-10-2019
Steno Diabetes Center Aarhus søger dygtig sygeplejerske (sår), Aarhus Universitetshospital Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 19891 27-10-2019
Afdelingssygeplejerske til Operation Nord Ortopædkirurgi, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19893 22-10-2019
Studentermedhjælper til Specialområde Autisme - fra studiemiljø til værdiskabelse i virkeligheden SAU Tværgående, Psykiatri og Social 19898 22-10-2019
Akademisk medarbejder til Institut for Kommunikation og Handicap IKH Support Stab og Økonomi T, Aarhus Universitetshospital 19921 21-10-2019
Ernæringassistent til Kantinen, Regionshospitalet Randers Patientkøkken, Regionshospitalet Randers 19922 04-11-2019
SOSU-assistenter til Sterilcentralen, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19897 20-10-2019
Social- og sundhedsassistent søges til retspsykiatriske patienter, 5. etage Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 19924 03-11-2019
Vi søger operationssygeplejersker til Danmarks bedste mindre hospital Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 19925 24-10-2019
Tandklinikassistenter til Sterilcentralen AUH Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19900 20-10-2019
Lægesekretær til toårig projektansættelse ved Center for Sjældne Sygdomme Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 19917 23-10-2019
Er du vores nye social- og sundhedsassistent ? Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 19911 22-10-2019
Sygeplejersker til Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19899 03-11-2019
To tidsbegrænsede 2-årige stillinger som psykolog til voksenteamet i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, Psykiatri og Social 19930 20-10-2019
Fast stilling og vikariat for bioanalytikere til Sektionen for Præanalyse og POCT Blodprøver og Biokemi, RHH, Regionshospitalet Horsens 19931 23-10-2019
Danmarks bedste afdeling, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital, søger sygeplejersker Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital 19901 28-10-2019
Sygeplejersker til Skopi-klinik, Operation & Intensiv, Regionshospitalet Viborg Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 19933 04-11-2019
Sundheds-It konsulent i Sundheds-It ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen Sundheds-IT, Hospitalsenhed Midt 19934 21-10-2019
Intensivsygeplejersker søges til Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 19914 24-10-2019
Sygeplejerske til Enhed for lindrende behandling, Regionshospital Randers Enhed for lindrende behandling, Regionshospitalet Randers 19935 25-10-2019
Servicemedarbejder til Operation & Opvågning, Regionshospitalet Horsens Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens 19937 24-10-2019
Faste stillinger som sygeplejerske i Blodsygdomme - Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital 19916 28-10-2019
2 Introduktionsstillinger i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 19938 31-10-2019
Servicemedarbejder til HE Midt Køkken, Servicecentret, Hospitalsenhed Midt Servicecentret, Hospitalsenhed Midt 19932 21-10-2019
Kostfagligt personale til HE Midt Køkken, Servicecentret, Hospitalsenhed Midt Servicecentret, Hospitalsenhed Midt 19941 21-10-2019
It-arkitekt - et job med mening It-Udvik-ArkTur&Design-Århus, Regionshuset Aarhus 19944 20-10-2019
Lægesekretær, 30 timer, vagtfri Afdeling for Depression og Angst, Psykiatri og Social 19945 15-11-2019
Fogedvænget søger personale Fogedvænget, Psykiatri og Social 19926 20-10-2019
Sygeplejersker søges til Mave- og Tarmkirurgi, Sengeafsnit 3, Aarhus Universitetshospital Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19928 23-10-2019
Vil du være med til at arbejde med it-sikkerhed for Region Midtjylland? It-Test og Koordinering, Regionshuset Aarhus 19943 20-10-2019
Sygeplejersker til Hjertekirurgisk afsnit Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19904 27-10-2019
Hjerne- og Rygkirurgi søger en dygtig lægesekretær Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19908 21-10-2019
Ledende overlæge for akutlægebiler i Præhospitalet, Region Midtjylland Præhospitalet, Administration, Præhospitalet 19950 14-11-2019
Fysioterapeut til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 19952 21-10-2019
Akademikere til Kvalitet, Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Kvalitet, Hospitalsapoteket 19951 21-10-2019
Sygeplejersker til urinvejskirurgisk sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital 19946 24-10-2019
Stedfortræder til Specialområde Autisme - Højskolebakken SAU Højskolebakken Skals, Psykiatri og Social 19841 21-10-2019
Radiograf søges til Røntgen og Skanning Afsnit 7, Aarhus Universitetshospital Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital 19947 23-10-2019
Product manager med organisationsforståelse til Identity Management It-Kliniske speciale Produkter-Aarhus, Regionshuset Aarhus 19936 29-10-2019
Daglig leder til Højskolebakken i Skals SAU Højskolebakken Skals, Psykiatri og Social 19942 21-10-2019
Ergoterapeut til Børn og Unge, sengeafsnit 6, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 19960 21-10-2019
Specialpsykolog i psykiatri til Sengeafsnit 9, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien, Skejby ADA Sengeafsnit 9, Psykiatri og Social 19948 20-10-2019
Koncern HR, MidtSim søger en teknisk medarbejder med IT-snilde Koncern HR, MidtSim, MidtSim 19963 20-10-2019
Perfusionist til Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19913 24-10-2019
Speciallæge i almen medicin til projektstilling (deltid) ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Kl. Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 19788 24-10-2019
Struktureret og positiv serviceassistent til Øjensygdomme klinik og OP , Aarhus Universitetshospital Serviceafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19923 20-10-2019
Sonograf søges til Ultralydsklinikken for Gravide ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital 19929 31-10-2019
Farmaceut/akademiker til Cytostatikaproduktion Herning, Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Cytostatika HE Vest, Hospitalsapoteket 19957 20-10-2019
Sygeplejersker (operation) søges ved Ortopædkirurgi, OP NORD, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19955 28-10-2019
Sygeplejerske til Dagkirurgien, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 19966 20-10-2019
To Sygeplejersker til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Sengeafsnit 5. Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 19972 25-10-2019
Introduktionsstilling i karkirurgi ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19962 08-11-2019
Serviceassistent til lettere rengøringsopgaver Koglen Øvrige, Psykiatri og Social 19981 24-10-2019
Vi søger en udviklingsterapeut Ergo- og fysioterapien, Herning, Hospitalsenheden Vest 19980 07-11-2019
Akademisk medarbejder med erfaring i bioinformatik og softwareudvikling Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital 19949 27-10-2019
Engageret it-sikkerhedskonsulent med forretningsforståelse til stor it-afdeling It-Stab Ledelsessekretariat, Regionshuset Viborg 19982 29-10-2019
Sundheds-It konsulent til Klinisk Applikationssupport Team Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital 19953 24-10-2019
Lægesekretær til Kirurgi, Regionshospitalet Viborg Karkirurgi, Hospitalsenhed Midt 19983 22-10-2019
Afdelingslæge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Århus-afsnittet, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Aarhus, Hospitalsenheden Vest 19986 24-10-2019
Assistent til barselsvikariat til Arkivenheden i Sundheds-It, Aarhus Universitetshospital Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital 19954 27-10-2019
Afdelingssygeplejersker til Bedøvelse og Operation OP Hjerte-, Lunge– og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19959 25-10-2019
Sygeplejersker søges ved Børn og Unge - Sengeafsnit 2, Aarhus Universitetshospital Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 19965 06-11-2019
Lægesekretær til Børn og Unge – Center for Børn med Inkontinens (CBI) Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 19964 23-10-2019
Sygeplejersker, der ønsker at kombinere klinisk arbejde med indsatsen omkring misbrug søges til Afdeling for Psykoser, Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien 37 timers ansættelse Fastansættelse den 1. december 2019 - gerne tidligere AFP Sengeafsnit 8, Psykiatri og Social 19989 23-10-2019
Klinisk underviser i fysioterapi til Ældresygdomme Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital 19961 24-10-2019
Sygeplejersker søges ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi - Karkirurgisk Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Region Midtjylland 19973 26-10-2019
Sygeplejerske søges til fast stilling, 37 timer/uge. Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt. Neurologi, Hospitalsenhed Midt 19990 24-10-2019
Sygeplejerske Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Herning Medicinsk, Herning, Hospitalsenheden Vest 19991 24-10-2019
Sygeplejerske søges til Akutafdelingen - Traumecentret, Aarhus Universitetshospital Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19976 27-10-2019
Lægesekretær ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 19939 23-10-2019
Afdelingslæge i intern medicin: hæmatologi. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 19993 03-11-2019
Overlæge i intern medicin: hæmatologi. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 19994 03-11-2019
Reservelæger søges til introduktionsstillinger i Akutmedicin, Aarhus Universitetshospital Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19977 27-10-2019
Kvalitet og HR Udvikling Aarhus Universitetshospital søger uddannelseskoordinator Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital 19995 19-11-2019
Sygeplejersker søges ved Neurologisk Klinik, Neurologi, Aarhus Universitetshospital Neurologi, Aarhus Universitetshospital 19984 24-10-2019
Medarbejder med stærke økonomikompetencer og interesse for indkøb søges til HE Midt Indkøb og Logistik, Servicecentret, Hospitalsenhed Midt Servicecentret, Hospitalsenhed Midt 19999 24-10-2019
Sygeplejerske søges til Klinik for Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital 19978 27-10-2019
Overlæge, Gyn./Obs., Herning Gyn-obs., Herning, Hospitalsenheden Vest 20000 01-11-2019
Kandidat i Optometri til Øjenafdelingen Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest 20002 30-10-2019
Reservelæger søges til introduktionsstillinger i klinisk onkologi ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 19985 31-10-2019
Ernæringsassistentelev til Køkken- og Kantineområdet på Regionshospitalet Herning Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest 20003 17-11-2019
Anæstesisygeplejerske søges til OP Plastik- og Brystkirurgisk, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19988 03-11-2019
Sygeplejersker (operation) søges til OP Plastik- og Brystkirurgi, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 19987 10-11-2019
Uklassificeret reservelæge søges ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital 19967 25-10-2019
Lægesekretær søges til Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital 19969 21-10-2019
Et-årig reservelægestilling ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital 19975 25-10-2019
Sygeplejersker til Hjerteafsnittet, ved afdelingen for Hjertesygdomme Regionshospitalet Viborg Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Midt 20008 27-10-2019
Psykolog, Anker Fjord Hospice Anker Fjord Hospice, Hospice Anker Fjord 20007 04-11-2019
Lægesekretærvikar søges til Patologi, Regionshospitalet Viborg Patologi, Hospitalsenhed Midt 20010 13-11-2019
Socialpædagoger til R4 RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 20009 20-10-2019
Overgangen søger nattevagt Overgangen, Psykiatri og Social 19996 26-10-2019
Overgangen søger 2 pædagoger Overgangen, Psykiatri og Social 19997 26-10-2019
Overgangen søger et antal pædagoger på gennemsnitlig 5 timer/ugen Overgangen, Psykiatri og Social 19998 26-10-2019
Klinisk diætist til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning. BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 4 for Unge - Herning, Psykiatri og Social 20014 27-10-2019
Sygeplejersker til to barselsvikariater søges til medicinsk afsnit 2, Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 20011 25-10-2019
Vikarer til nattevagtsgruppe – Tagdækkervej i Hammel, Specialområde Hjerneskade Tagdækkervej Bostøtte 2, Psykiatri og Social 20015 Hurtigst m
Afdelingslæge til Mave- og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers 20016 11-11-2019
Specialområde Autisme søger pædagogisk konsulent til nystartet konsulentenhed i Høje Taastrup SAU Autismefokus Sjælland, Psykiatri og Social 20004 29-10-2019
Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 20017 04-11-2019
Clinical Specialist in diabetes complication epidemiology at Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus University Hospital / Central Denmark Region Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus University Hospital 19970 23-10-2019
Afdelingslæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 20019 04-11-2019
Overlæger i Oftalmologi Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro Øjenafd., Holstebro, Hospitalsenheden Vest 20021 30-10-2019
Afdelingslæge med speciale i geriatri ved Ældresygdomme Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital 19971 04-11-2019
Bioanalytikere søges ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital 19992 22-10-2019
Klinisk underviser, ergoterapeut, søges til Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital 19974 21-10-2019
Koordinerende teamleder til MidtTransport Århus, Hospitalsenhed Midt Servicecentret, Hospitalsenhed Midt 20023 25-10-2019
Overlæge i intern medicin: Lungemedicin. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Palliativt team, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest 20022 25-10-2019
Lægesekretær/sekretær Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Aarhus, Hospitalsenheden Vest 20024 24-10-2019
Sygeplejerske søges til Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Hud- og Kønssygdomme, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital 20018 24-10-2019
Klinisk specialist til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt 20025 07-11-2019
Studentermedhjælp til intern og ekstern kommunikation ved Steno Diabetes Center Aarhus Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 19979 27-10-2019
Husassistent søges til Køkkenet, Aarhus Universitetshospital Køkkenet, Aarhus Universitetshospital 20005 23-10-2019
Afdelingslæge søges til Akutafdelingen Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital 20013 28-10-2019
Platformsadministrator til RKKP Aarhus, Odense eller Frederiksberg RKKP Afd. 2 - Cancer & Cancerscreening, Region Midtjylland 20027 27-10-2019
RKKP søger datamanager med SAS-erfaring til Aarhus, Odense eller København RKKP Afd. 1 - Hjerte/Kar, Kirurgi & Akutområdet, Region Midtjylland 20030 27-10-2019
Vikar for afdelingslæge, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital 19968 25-10-2019
Ernæringsassistenter søges til Køkkenet, Aarhus Universitetshospital Køkkenet, Aarhus Universitetshospital 20006 23-10-2019
Har du en passion for HR? Og ser du dig selv arbejde med udviklingsopgaver indenfor HR i sundhedsvæsenet efter din uddannelse? HR - Løn, Psykiatri og Social 20035 25-10-2019
Sygeplejersker søges til Nyfødt Intensivt afsnit 3, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 20020 25-10-2019
Sygeplejersker søges Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Hud- og Kønssygdomme, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital 20033 24-10-2019
Social- og sundhedsassistent, SUA Bygmarken, Hedensted Bygmarken - Bostøtte, Psykiatri og Social 19784 27-10-2019
Rengøringsassistent (studiejob) søges til Sengeafsnit for særlige pladser i Regionspsykiatrien Midt Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 20040 27-10-2019
Social og sundhedsassistent i et vikariat til Psykiatriens Hus ADA Psykiatriens Hus, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 20039 28-10-2019
Sygeplejerske i et barselsvikariat til Psykiatriens Hus ADA Psykiatriens Hus, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital 20041 28-10-2019
Bioanalytiker til Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Silkeborg Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt 20042 28-10-2019
Psykolog ved Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1, Skejby RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1, Psykiatri og Social 20043 30-10-2019
Afdelingslæge ved Øjenklinikken, Regionshospitalet Randers Klinikgangen, Regionshospitalet Randers 20044 08-11-2019
Sygeplejerske/Social-og sundhedsassistent til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1 RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1, Psykiatri og Social 20047 30-10-2019
Sundheds-It konsulent søges til Administrativt Team, Sundheds-It Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital 20001 03-11-2019
Overlæge ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital 19748 28-10-2019
Sygeplejerske i vikariat til Endoskopiafsnittet og Kirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Herning Kirurgisk, Herning, Hospitalsenheden Vest 20050 30-10-2019
Sygeplejersker til barselsvikariater, Kirurgisk Afdeling, sengeafsnit A1/A2, Hospitalsenheden Vest, Herning Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 20051 27-10-2019
Hospitalsenheden Vest søger 1 lægesekretær til 15 måneders vikariat, fuld tid, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning Kirurgisk, Herning, Hospitalsenheden Vest 20054 23-10-2019
Sygeplejersker til Akutteamet i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens Klinik 3, Psykiatri og Social 20057 30-10-2019
Sygeplejerske til vikariat på Hospice Djursland Hospice Djursland, Hospice Djursland 20056 18-11-2019
Almen Mediciner, Klinik for Almen Medicin, Lemvig Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Lemvig, Hospitalsenheden Vest 20053 31-10-2019
Social- og sundhedsassistenter til Akutteamet i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens Klinik 3, Psykiatri og Social 20058 30-10-2019
Hospice Søholm søger pedel Hospice Søholm, Hospice Søholm 20060 08-11-2019
Fysioterapeut 30 t/uge søges til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R4 RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 20059 10-11-2019
Sygeplejersker søges til sengeafsnit 9,Afd for depression og angst. ADA Sengeafsnit 9, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital 20063 28-10-2019
Distriktssygeplejerske ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, Psykiatri og Social 20066 27-10-2019
Psykolog Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Herning, Hospitalsenheden Vest 20067 15-11-2019
Ledende lægesekretær til Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens Kvindesygdomme og Fødsler, Sekretariat, Regionshospitalet Horsens 20068 15-11-2019
Psykolog Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Aarhus, Hospitalsenheden Vest 20069 15-11-2019
Overlæge søges til Intensiv, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 20026 25-10-2019
Overlæge ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital 20061 11-11-2019
Afdelingslæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 20071 17-11-2019
Uddannet lægesekretærer til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenhed Midt 20072 30-10-2019
Proceskonsulent med passion for digitale muligheder It-Stab Organisationsudvikl, Regionshuset Viborg 19956 05-11-2019
Specialeansvarlig intensivsygeplejerske til børnespecialet søges til Intensiv, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 20038 24-11-2019
Erfaren it-projektleder til stor ít-afdeling i sundhedssektoren It-Udvik-Projek&Metode-Århus, Regionshuset Aarhus 20073 07-11-2019
Studentermedhjælp til arbejde med kliniske retningslinjer RKKP Retningslinjesekretariatet, Region Midtjylland 20062 11-11-2019
Lægesekretær til Kirurgi og Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg Karkirurgi, Hospitalsenhed Midt 20077 30-10-2019
Sygeplejerske til Lungekirurgisk Afsnit, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital 20055 18-11-2019
Sygeplejerske til Intensiv, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 20078 30-10-2019
Afdelingssygeplejerske søges til Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 20070 17-11-2019
Afdelingslæge med speciale i klinisk genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 20052 06-11-2019
Programmør til udvikling af regionens nye sterilflow-løsning It-Stab Organisationsudvikl, Regionshuset Aarhus 20079 24-10-2019
Anæstesisygeplejerske til Danmarks bedste mindre hospital, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 20080 15-11-2019
4 sygeplejersker søges til psykiatrisk sengeafsnit – er du vores nye kollega? AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri og Social 20081 10-11-2019
Specialområde Hjerneskade, Høskoven Hus 2 søger 2 afløsere til spændende arbejdsplads. Høskoven Boenhederne hus 2, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 20086 Hurtigst m
Kok/Ernæringsassistent til Anker Fjord Hospice Anker Fjord Hospice, Hospice Anker Fjord 20087 24-10-2019
Fagligt stærk sagsbehandler med interesse for it It-Stab Organisationsudvikl, Regionshuset Viborg 20075 10-11-2019
Ergo- og fysioterapien Regionshospitalet Holstebro - fysioterapeut til Medicinsk gruppe fra. 1. januar 2020 Ergo- og fysioterapien, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 20088 13-11-2019
Afdelingslæger søges til Patologi, Aarhus Universitetshospital Patologi, Aarhus Universitetshospital 20082 24-11-2019
Specialty Registrar at the Department of Pathology, Aarhus University Hospital Patologi, Aarhus University Hospital 20083 24-11-2019
Overlæger søges til Patologi, Aarhus Universitetshospital Patologi, Aarhus Universitetshospital 20046 24-11-2019
Consultant Pathologists at the Department of Pathology, Aarhus University Hospital Patologi, Aarhus University Hospital 20048 24-11-2019
Tekniker søges til Teknisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Teknisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 20074 03-11-2019
Tekniker/Specialist søges til telefoniafsnittet, Teknisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Teknisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 20076 03-11-2019
Socialpædagoger søges til Afdelingen for Psykoser, Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH Skejby 8 timers ansættelser Ansættelse 1. januar 2020 eller snarest AFP Sengeafsnit 8, Psykiatri og Social 20089 04-11-2019
Afdelingsbioanalytiker, Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers 20090 08-11-2019
Overlæge i pædiatri, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt 20091 10-11-2019
Sygeplejerske til vores Intensivafsnit, er det dig? Bedøvelse, Operation og Intensiv, Intensiv, Regionshospitalet Horsens 20092 17-11-2019
Sygeplejerske med masteruddannelse til affektivt sengeafsnit S4, AUH Psykiatrien til implementering af Åben Dialog i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere ADA Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 20094 28-10-2019
Lægesekretær til Medicinsk Sengeafsnit 3, Regionshospitalet Randers Medicinske sekretærer, Regionshospitalet Randers 20095 15-11-2019
Praktikant søges til arbejdet med den patientoplevede kvalitet Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 20093 01-12-2019
VVS-installationstekniker/VVS-montør til Hospitalsenheden Vest Teknisk Afsnit, Hospitalsenheden Vest 20097 01-11-2019

Ifølge Region Midtjyllands retningslinjer har medarbejdere, der er blevet opsagt som følge af besparelserne, fortrinsret til ledige relevante stillinger. 

Se retningslinjerne, der giver opsagte og omplacerede medarbejdere fortrinsret til ledige stillinger i Region Midtjylland.

 

Få tilsendt jobmuligheder. Opret din jobagent her. Et arbejde med hjerne og hjerte