Find et job med hjerne og hjerte

Vil du være med til at skabe sundhed, trivsel, vækst og velstand for Region Midtjyllands 1,3 millioner borgere? Du får cirka 30.000 kolleger, der er fælles om at sikre helhed og sammenhæng for patienter, brugere og borgere i regionen. Det gælder lige fra at tilbyde den bedste behandling her og nu til at udvikle fremtidens sundhedstilbud og være førende inden for forskning. Er du klar til et job og en karriere, der kræver både hjerne og hjerte?


Der er fundet 213 jobs


Ledige stillinger
Jobtitel Arbejdssted Id Frist
Specialområde Hjerneskade, Høskoven, Bo-enhederne søger Social og sundhedsassistent eller pædagog til fast nattevagt. Høskoven Boenhederne hus 2, Psykiatri, Region Midtjylland 22268 16-07-2020
Sommerferieafløsere, Specialområde Hjerneskade, Josiassens Vej Josiassens Vej, Psykiatri 22926 24-07-2020
Afdelingslæge ved Klinik for Depression og Mani, AUH Psykiatrien ADA Klinik for Depression og Mani, Psykiatri, Region Midtjylland 23356 15-10-2020
Reservelæge til Introduktionsstilling i neurokirurgi, Aarhus Universitetshospital Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital 23454 04-10-2020
Fagligt ambitiøs overlæge søges til funktionslederstilling i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien ADA Klinik for Depression og Mani, Psykiatri 23546 01-11-2020
Overlæge til Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 23469 30-09-2020
Vil du være med til at skabe bedre forløb for mennesker, der rammes af en blodprop i lungen? Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Region Midtjylland 23613 01-12-2020
Pædagoger til Hamarhus i Viborg Hamarhus, Social 23696 04-10-2020
Pædagoger til fast nattevagt på Hamarhus i Viborg Hamarhus, Social 23700 04-10-2020
Klinisk Psykolog Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, ADA Aarhus Universitetshospital Skejby, Psykiatrien ADA Klinik for personlighedsforstyrrelser og selvmordsforebyggelse, Psykiatri 23705 05-10-2020
WEEKEND-vikarer til bostøtte i Specialområde Socialpsykiatri Voksne – Sønderparken Hornsyld Sønderparken Vikarer, Social 23716 01-10-2020
Administrationsbachelorpraktikant søges til Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling Psykiatriens Øko. & Planlægning-Afd.support & anlæg, Psykiatri 23722 01-10-2020
Udviklingskonsulent til Sekretariatet i Regional Udvikling Kontoret for Sekretariat, Økonomi og Udvikling, Regionshuset Viborg 23755 07-10-2020
Sundhedsplanlægning søger praktikant til foråret 2021 Sundhedsplanlægning 3. kontor, Regionshuset Viborg 23759 05-10-2020
Anæstesisygeplejerske søges til Dagkirurgien på Regionshospitalet i Horsens Bedøvelse, Operation og Intensiv, Dagkirurgien, Regionshospitalet Horsens 23760 22-10-2020
Afdelingslæge ortopædkirurgi - fagområde idrætstraumatologi, Regionshospitalet Holstebro , Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 23765 02-10-2020
Afdelingslæge ortopædkirurgi - fagområde hoftekirurgi, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 23767 02-10-2020
Specialområde Hjerneskade søger fast nattevagt Høskoven Boenhederne hus 2, Social, Region Midtjylland 23769 hurtigst m
Intensivsygeplejersker søges til Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 23709 21-10-2020
Ledende overlæge søges til Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital 23746 04-10-2020
Selvstændig praktikant med interesse for evaluering og kvalitetsarbejde søges Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 23788 01-01-2021
Forskning tæt på praksis - praktikant søges til sundhedstjenesteforskning med fokus på vidensbaseret udvikling af praksis Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 23763 01-01-2021
Molekylærmediciner ved Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital 23757 02-10-2020
Sygeplejerske eller paramediciner til spændende stilling som sundhedsfaglig visitator i AMK Vagtcentral AMK-vagtcentral SFV, Præhospitalet 23793 04-10-2020
Kiurgisk sengeafsnit 1 søger en sygeplejerske til en fast stilling på Regionshospitalet Horsens Kirurgi, Sengeafsnit 1, Regionshospitalet Horsens 23810 31-12-2020
Afløsere, Specialområde Hjerneskade, Svalevej Svalevej Team 5, Social 23827 30-09-2020
Servicemindede mobile it-supportere It-Mobil Supp-ÅUH Skejby, Regionshospitalet Viborg, Aarhus Universitetshospital 23829 01-10-2020
Ergoterapeut søges til Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 7. AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri, Region Midtjylland 23834 30-09-2020
Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger, 37 timer, pr. 1 november 2020 eller efter aftale, ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, sengeafsnit S7. AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri, Region Midtjylland 23836 30-09-2020
2 sygeplejersker søges til et fantastisk sengeafsnit – er du vores nye kollega? AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri, Region Midtjylland 23837 30-09-2020
Distriktssygeplejerske til Psykiatrisk Klinik 2 Regionspsykiatrien Randers Psykatrisk Klinik 2 Randers, Psykiatri 23842 18-10-2020
Vil du med på holdet? Vi søger to social og sundhedsassistenter til nattevagter Fenrishus, Social 23853 12-10-2020
Sygeplejerske til sengeafsnit A i Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit A, Psykiatri 23860 02-10-2020
SOSU-assistent til sengeafsnit A i Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit A, Psykiatri 23862 02-10-2020
Sygeplejerske til fast stilling på Hospice Djursland Hospice Djursland, Hospice Djursland 23864 14-10-2020
S10 søger sygeplejersker til et spændende og afvekslende job AFP Sengeafsnit 10, Psykiatri, Region Midtjylland 23858 30-10-2020
Psykolog søges til traumebehandling i Psykiatrien ADA Klinik for PTSD og Angst, Psykiatri, Region Midtjylland 23870 05-10-2020
DEFACTUM søger praktikant til arbejdet med den patientoplevede kvalitet Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 23878 Hurtigst m
Praktikanter søges til forskergruppen Borger, Patient og Sundhedsprofessionelle, DEFACTUM, Region Midtjylland Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 23881 Hurtigst m
DEFACTUM søger to praktikanter til indsamling af spørgeskemadata til Hvordan har du det?-sundhedsprofilen Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 23883 Hurtigst m
Overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 23693 30-09-2020
Backend-udvikler til innovativt og nyt DevOps-team i stor it-afdeling It-Udvik-DIAS, Regionshuset Aarhus 23866 18-10-2020
Attraktiv lederstilling med spændende udfordringer på Danmarks bedste mindre hospital Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 23893 22-10-2020
Sygeplejersker søges til Sengeafsnit ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital 23831 04-10-2020
Grundet opnormering søges sygeplejersker til Ortopædkirurgisk afdeling i Viborg Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt 23914 20-10-2020
Lægesekretær i barselsvikariat søges ved Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital 23833 01-10-2020
Giv noget god uddannelse - tag noget god uddannelse selv Akutafdelingen, læger, Regionshospitalet Horsens 23922 02-10-2020
Koordinator med socialt flair til psykiatrisk informationscenter Kommunikation - PsykInfo Midt, Psykiatri 23924 02-10-2020
Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- Viborg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland BUA Team 1 for Skolebørnspsykiatri - Viborg, Psykiatri 23926 08-10-2020
Sygeplejerske søges ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 23895 04-10-2020
Social- og sundhedsassistent, SUA Bygmarken, Hedensted Bygmarken - Bostøtte, Social 23927 07-10-2020
Reservelæge i introduktionsstilling ved Øjensygdomme, Aarhus Universitesthospital Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital 23822 30-09-2020
Forskningsansvarlig overlæge søges til Akutafdelingen Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 23928 12-10-2020
Lægesekretær til Team Seng ved Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital 23841 04-10-2020
Overlæge til Psykiatriens Hus i Silkeborg Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri 23937 16-10-2020
Afdelingslæge, Anæstesiologisk Afdeling, Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Vest 23938 30-09-2020
Sygeplejersker (operation) søges til OP SYD 3 ved Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital 23906 04-10-2020
Patientnær sygeplejerske med lyst til forskning søges ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital 23783 05-10-2020
Professorsekretær ved Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicin, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital 23890 01-10-2020
Granbo søger tilkaldevikarer Granbo, Social 23945 15-10-2020
Visitationssygeplejerske med bred psykiatrisk erfaring til Psykiatriens Centrale Elektive Visitation Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri 23946 15-10-2020
Psykolog til Enhed for Angst og OCD Klinik for PTSD og Angst, ADA Aarhus Universitetshospital, Skejby ADA Klinik for PTSD og Angst, Psykiatri 23948 05-10-2020
Særligt sengeafsnit søger sygeplejerske/ssa til arbejde i spændingsfeltet mellem behandlings- og socialpsykiatri Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri 23949 18-10-2020
Holmstrupgård søger serviceassistent til 32-timers stilling Holmstrupgård Administrationen, Social 23953 30-09-2020
Fysioterapeut søges til psykiatrisk sengeafsnit AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri, Region Midtjylland 23952 14-10-2020
Vikar for afdelingslæge Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitetshospital 23852 02-10-2020
Lægesekretær søges til Patologi, Regionshospitalet Viborg Patologi, Hospitalsenhed Midt 23955 20-10-2020
Afdelingslæger til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 23956 07-10-2020
Overlæger til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 23957 30-09-2020
Servicemedarbejder til Operation & Opvågning, Regionshospital Horsens Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens 23959 19-10-2020
Reservelæger i introduktionsstillinger søges ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital 23917 06-10-2020
Spændende stilling som Sundheds-IT-koordinator på Regionshospitalet Horsens Kvalitet og Sundheds-it, Regionshospitalet Horsens 23960 07-10-2020
Afdelingssygeplejerske søges til Respirationscenter Vest (RCV) ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital Intensiv, Aarhus Universitetshospital 23921 10-10-2020
Ledende overlæge søges ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital 23835 14-10-2020
Operationssygeplejerske til Regions Hospitalet Horsens Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens 23964 12-10-2020
Udviklingssygeplejerske Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro Urologisk afd., Hospitalsenheden Vest 23965 01-10-2020
Lægesekretær til Kvindesygdomme og Fødsler Kvindesygdomme og Fødsler, Sekretariat, Regionshospitalet Horsens 23970 02-10-2020
AUH vagt søges ved Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital 23929 30-09-2020
Afdelingslæge eller overlæge, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro Neurologisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 23969 25-10-2020
Afdelingslæge i Intern medicin: Lungesygdomme Medicinsk Afdeling, læger, Regionshospitalet Horsens 23972 30-09-2020
Afdelingslæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt 23973 15-10-2020
Nyuddannet AC-fuldmægtig med organisatorisk forståelse søges til Ledelsessekretariatet i Psykiatristaben Ledelsessekretariatet - Led.understøt stabsydelser, Psykiatri 23974 05-10-2020
Praktikanter til HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt Administrationen, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg 23975 18-10-2020
Overlæge søges til Traume- og Infektionssektoren ved Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital 23925 08-10-2020
Specialområde Hjerneskade, Høskoven, Hus 1 søger barselsvikar Høskoven Boenhederne hus 1, Social, Region Midtjylland 23978 Hurtigst m
Specialområde Hjerneskade, Høskoven Hus 1 søger faglig stærk Social- og sundhedsassistent til fast stilling. Høskoven Boenhederne hus 1, Social, Region Midtjylland 23981 Hurtigst m
Introduktionsreservelæge til Røntgen & Skanning Viborg, Hospitalsenhed Midt Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt 23977 06-10-2020
Overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt 23982 15-10-2020
Overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt 23983 15-10-2020
Udviklingssygeplejerske til affektiv sengeafsnit - Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri 23980 09-10-2020
Uklassificeret reservelæge til Røntgen & Skanning, Hospitalsenhed Midt Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt 23985 06-10-2020
Afdelingslæge søges til Traume- og Infektionssektoren ved Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital 23845 02-10-2020
Klinisk diætist til Steno Diabetes Center Aarhus Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 23934 19-10-2020
Klinisk Forskningsenhed, Infektionssygdomme, Aarhus Universitethospital, søger projektsygeplejerske til tidsbegrænset stilling pr. 1. oktober 2020 Infektionssygdomme, Region Midtjylland 23933 29-09-2020
Studentermedhjælper med interesse for HR-området søges til HR-enheden på Regionshospitalet Randers HR, Regionshospitalet Randers 23987 18-10-2020
3 stillinger som sygeplejersker til Hjerteafsnittet, afdelingen for Hjertesygdomme Regionshospitalet Viborg søges Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Midt 23991 21-10-2020
Sundheds-IT konsulent til Staben, Hospitalsenheden Vest Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 23992 12-10-2020
Regionshospitalet Viborg, Uklassificeret reservelæge, Kirurgi HR, Hospitalsenhed Midt 23996 29-09-2020
Timelønnet køkkenhjælp til Hospice Søholm Hospice Søholm, Hospice Søholm 23997 30-09-2020
Ergoterapeut til afsnit O1 i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens, O1, Psykiatri 23998 23-10-2020
Vi søger sygeplejerske/SSA i Ortopædkirurgien, RegionsHospitalet Horsens Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens 24000 16-10-2020
Overlæge, funktionsleder RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 2, Psykiatri 23999 12-10-2020
Afdelingslæge i intern medicin: infektionsmedicin. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Medicinsk, Herning, Hospitalsenheden Vest 24003 05-10-2020
Praktikant til Økonomi & Plan, Administrationen, Hospitalsenhed Midt Administrationen, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Midt 24005 18-10-2020
Fysioterapeuter søges til Afsnit 5, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital 23979 18-10-2020
Sygeplejerske til neurorehabilitering på Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 24006 15-10-2020
Erfaren brugerinddragelseskonsulent til Steno Aarhus Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital 23944 06-10-2020
Afdelingslæge ved Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers 24007 19-10-2020
Vær med til at udvikle et nyt intensivt speciale for psykiatriske sygeplejersker AFP de Intensive senge, Psykiatri, Region Midtjylland 24009 09-10-2020
Hospice Djursland & Strandbakkehuset søger en sekretær Hospice Djursland, Hospice Djursland 24012 19-10-2020
Souschef søges til Psykiatrisk Rehabiliteringsafsnit S6, De Særlige Pladser, afdeling for Psykoser, AUH P AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser, Psykiatri 24013 29-09-2020
Fysioterapeuter søges til Psykiatrisk Rehabiliteringsafsnit S6 De Særlige Pladser, afdeling for Psykoser, AUH P, Skejby AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser, Psykiatri 24015 05-10-2020
Vil du med på holdet? Vi søger sygeplejersker til Intensiv, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 24014 23-10-2020
Primærbehandler (sygeplejerske eller ergoterapeut) til OPUS – Klinik for Skizofreni, Psykiatrisk Klinik 2, Afdeling for Psykoser, Århus Universitetshospital, Psykiatrien. AFP Klinik for skizofreni - (OPUS), Psykiatri 24018 20-10-2020
Vikar for funktionsleder til Klinisk Farmaci Randers, Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Klinisk Farmaci RH Randers, Hospitalsapoteket 23884 16-10-2020
Fast stilling som Audiologiassistent på Høreklinikken, Regionshospitalet Viborg ØNH, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 24017 30-10-2020
Vikar for Sygeplejerske til S12, Neurorehabilitering, Regionshospitalet Skive, Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 24019 26-10-2020
Specialområde Hjerneskade, Høskoven Hus 2 søger engageret og dygtig pædagog til fast stilling. Høskoven Boenhederne hus 2, Social, Region Midtjylland 24020 Hurtigst m
Har du det der skal til for at lede netværksområdet, og vil du være med til at udvikle it-infrastrukturen i en af Danmarks største it-afdelinger? It-Netværk-Århus, Regionshuset Aarhus 23988 18-10-2020
Professorsekretær søges ved Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital 23989 18-10-2020
Praktikant til Kvalitet og Forskning, Administrationen, Hospitalsenhed Midt Administrationen, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Midt 24022 18-10-2020
Reservelæge i introduktionsstilling søges ved Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital 23990 02-11-2020
Forskningsansvarlige sygeplejerske på Vestdansk Center for Rygmarvsskade Neurologi, Hospitalsenhed Midt 24024 11-10-2020
Plankonsulent / AC-fuldmægtig til planenheden på Regionshospitalet Randers Økonomi og Plan, Regionshospitalet Randers 24025 18-10-2020
Afdelingssygeplejerske med lederevne og en stærk sygeplejefaglig identitet søges til Neurologisk Afsnit, Neurologi, Regionshospitalet Viborg Neurologi, Hospitalsenhed Midt 24026 18-10-2020
Farmakonom til Logistik, distribution Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Distribution, Hospitalsapoteket 24027 11-10-2020
Ledende lægesekretær søges til Neurologi, Hospitalsenhed Midt Neurologi, Hospitalsenhed Midt 24028 11-10-2020
Bioanalytikere ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital 24002 29-09-2020
Bioanalytikere ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital 24004 29-09-2020
Bæredygtighedskoordinator til Regionshospitalet Horsens Serviceafdelingen, Regionshospitalet Horsens 24030 11-10-2020
Specialområde Autisme søger pædagog eller ergoterapeut til Toruplund i Hedensted SAU Toruplund, Social 24008 19-10-2020
En stilling som afdelingslæge ved Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse fra 1. december 2020 eller efter aftale. Børn og Unge, Hospitalsenheden Vest 24032 13-10-2020
Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring indenfor unge- og voksenpsykiatrien Holmstrupgård Rådgivningsafd, Social 24033 09-10-2020
Fysioterapeut til psykoseafsnit, Regionspsykiatrien Midt Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri 24034 10-10-2020
Reservelæge i introduktionsstilling til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 24037 26-10-2020
Afdelingssygeplejerske, Hjerteklinikken og Hjertelaboratoriet, Hospitalsenheden Vest Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest 24036 21-10-2020
Social- og sundhedsassistent til Neurocenter sengeafsnit 14, Regionshospitalet Lemvig, Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 24035 18-10-2020
Afdelingsleder til AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest 24038 29-09-2020
Hjertet på rette sted? Hjertemedicinsk sengeafsnit, Regionshospitalet Horsens 24039 22-10-2020
Serviceassistent/servicemedarbejder til Serviceafsnittet på Regionshospitalet Horsens Serviceafdelingen, Regionshospitalet Horsens 24041 08-10-2020
Sygeplejerske til ambulant enhed - Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri 24001 07-10-2020
Holmstrupgård, afd. Æblevangen, søger erfarne og engagerede miljøterapeuter Holmstrupgård Æblevangen, Social 24042 07-10-2020
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger datamanager til barselsvikariat til Frederiksberg, Odense eller Aarhus RKKP Aarhus, RKKP 24045 18-10-2020
Datamodellør til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) - Aarhus, Odense eller København RKKP Aarhus, RKKP 24044 18-10-2020
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger datamanager til Cancer- og cancerscreeningsafdelingen (Frederiksberg, Odense eller Aarhus) RKKP Aarhus, RKKP 24043 18-10-2020
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger datamanager til Cancer- og cancerscreeningsafdelingen (Frederiksberg, Odense eller Aarhus) RKKP Frederiksberg, RKKP 24046 18-10-2020
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger datamanager til Cancer- og cancerscreeningsafdelingen (Frederiksberg, Odense eller Aarhus) RKKP Odense, RKKP 24047 18-10-2020
Afdelingslæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest AKUT, Herning, Hospitalsenheden Vest 24049 18-10-2020
Overlæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest 24050 18-10-2020
Afdelingslæge i intern medicin: Infektionsmedicin til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 24052 01-11-2020
Datamodellør til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) - Aarhus, Odense eller København RKKP Frederiksberg, RKKP 24055 18-10-2020
Social- og sundhedsassistent til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg Neurologi, Hospitalsenhed Midt 24056 18-10-2020
Datamodellør til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) - Aarhus, Odense eller København RKKP Odense, RKKP 24057 18-10-2020
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger datamanager til barselsvikariat til Frederiksberg, Odense eller Aarhus RKKP Frederiksberg, RKKP 24058 18-10-2020
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger datamanager til barselsvikariat til Frederiksberg, Odense eller Aarhus RKKP Odense, RKKP 24059 18-10-2020
Anæstesisygeplejerske med funktion som klinisk udviklingssygeplejerske på operationsgangen i Viborg Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 24054 21-10-2020
Serviceassistent søges til Akutafdelingens Skadestue og Traumecenter ved Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital 24016 08-10-2020
Radiograf med stråleterapiuddannelse ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 24021 15-10-2020
Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers. Medicinsk, Regionshospitalet Randers 24060 15-10-2020
Dansk Center for Partikelterapi søger sygeplejerske med funktionen som stråleterapeut ved Aarhus Universitetshospital Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital 24023 21-10-2020
Sygeplejerske til hospitalsvisitationen, Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 24062 15-10-2020
Serviceassistent til Service-ring ved Forsyning & Service, Aarhus Universitetshospital Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital 24048 14-10-2020
Dialysen søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer/uge eller efter ønske. Dialysen, Regionshospitalet Randers 24065 18-10-2020
Omsorgsmedhjælpere til vågen nattevagt på Botilbuddet Skovvejen, Thorning - Specialområde Autisme SAU Botilbuddet Skovvejen, Social 24066 24-10-2020
Barselsvikar søges til Økonomi-drift Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 24072 11-10-2020
Sygeplejerske / psykolog til Klinik for Personlighedsforstyrrelser - Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri 24071 07-10-2020
Piccoline/Piccolo ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital Urinvejskirurgi - Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital 23811 12-10-2020
Administrationsbachelorpraktikant søges til Koncern HR Sundhedsuddannelser, Regionshuset Viborg Koncern HR, Sundhedsuddannelse, Regionshuset Viborg 24076 05-10-2020
Udviklingsorienteret farmaceut til Klinisk Farmaci Randers, Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Klinisk Farmaci RH Randers, Hospitalsapoteket 24077 15-10-2020
Økonomi- og datakonsulent søges til Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland 24079 18-10-2020
Datahaj søges til Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland 24067 15-10-2020
Category Controller Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland 24069 18-10-2020
Category Manager med udbudserfaring Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland 24068 18-10-2020
Nærværende og handlekraftig driftsleder til det specialiserede børneområde IKH Koordinering af Specialrådgivning Høje Tåstrup, Social 24082 18-10-2020
Specialområde Autisme søger lønkonsulent til vikariat SAU Tværgående Administration, Social 24080 29-09-2020
Social- og sundhedsassistent/pædagog til affektiv sengeafsnit Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri 24081 07-10-2020
Ernæringsassistent eller en med anden kostfaglig baggrund til Hospitalskøkkenet, Regionshospitalet Horsens Service, Hospitalskøkkenet, Regionshospitalet Horsens 24083 09-10-2020
Sekretær It-Stab Organisationsudvikl, Regionshuset Viborg 24074 04-10-2020
Afdelingsleder, Specialområde Hjerneskade, Tagdækkervej Tagdækkervej Bostøtte 1, Social 24085 Stillingen
Introduktionsstilling i anæstesi ved Regionshospitalet Horsens Bedøvelse, Operation og Intensiv, Læger, Regionshospitalet Horsens 24086 02-10-2020
Sygeplejersker med karrierepotentiale Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri 23958 16-10-2020
Ernæringsassistentelever Service, Hospitalskøkkenet, Regionshospitalet Horsens 24087 20-10-2020
Bioinformatiker - Klinisk Mikrobiologi (KMA) Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital 24053 06-10-2020
Palliationssygeplejerske til Klinik for Lindrende Behandling ved Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 24088 29-10-2020
Akutafdelingen i Randers søger 2 ambitiøse afdelingslæger Akutafdelingen, læger, Regionshospitalet Randers 24091 18-10-2020
Sygeplejersker til dag og aftenvagt søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 for Unge, AUH / Skejby BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH, Psykiatri 24092 18-10-2020
Sygeplejerske med funktion som specialeansvarlig til sterilcentralen, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt 24093 14-10-2020
Hospitalsenheden Vest – Sygeplejerske Svangre-barselafsnit Gynækologisk obstetrisk afdeling, afd. i Herning (snart Gødstrup) Gyn-obs., Herning, Hospitalsenheden Vest 24094 14-10-2020
Er du interesseret i spændende og afvekslende funktioner i en uklassificeret reservelægestilling? Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt 24098 15-10-2020
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske søges til Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest 24099 09-10-2020
Vi er danmarksmestre i Akutsygepleje. Vil du være med på vinderholdet? AKUT, Herning, Hospitalsenheden Vest 24100 11-11-2020
Oversygeplejerske søges ved Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital 24029 20-10-2020
En stilling som Elektriker/Automatik tekniker med opgaver inden for El, herunder reparation af senge, hjælpemidler og vaskeenheder til Hospitalsenhed Midt, Servicecentret, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 24102 19-10-2020
Hospitalsenheden Vest – jordemoder (flexjordemoder) Gynækologisk obstetrisk afdeling, afd. i Herning Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Hospitalsenheden Vest 24103 18-10-2020
Afdelingslæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Urologisk afd., Hospitalsenheden Vest 24097 12-10-2020
Hospitalsenheden Vest – jordemødre (kendt ordning Team Ikast) Gynækologisk obstetrisk afdeling, afd. i Herning Gyn-obs., Herning, Hospitalsenheden Vest 24105 18-10-2020
Frontend-udvikler med interesse i UI/UX til Region Midtjyllands DevOps-team It-Udvik-DIAS, Regionshuset Aarhus 24051 25-10-2020
Specialområde Hjerneskade søger en fagligt dygtig AC-medarbejder Engtoften Administration, Social, Region Midtjylland 24107 18-10-2020
Farmakonom til Vederlagsfri Medicin, Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Vederlagsfri Medicin, Hospitalsapoteket 24040 15-10-2020
Podepersonale søges til Testcentrene for COVID-19 i Hospitalsenheden Vest KBA, Testcenter, Hospitalsenheden Vest 24101 07-10-2020
Daglig koordinator til Testcenter, Hospitalsenheden Vest KBA, Testcenter, Hospitalsenheden Vest 24108 15-10-2020
Lægesekretær søges til Barselsvikariat i Obstetrisk team, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens Kvindesygdomme og Fødsler, Sekretariat, Regionshospitalet Horsens 24110 16-10-2020
Afdelingssygeplejerske til Øjenafdelingen på Regionshospitalet Holstebro Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest 24106 18-10-2020
Fagligt ambitiøs overlæge søges til funktionslederstilling Regionspsykiatrien Randers Tværgående Administration, Psykiatri 24112 22-10-2020
Overlæge, Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Urologisk afd., Hospitalsenheden Vest 24114 15-10-2020
Overlæge eller afdelingslæge til føtal medicin/obstetrik ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital 24063 18-10-2020
To ernæringsassistentelever søges ved Køkkenet, Aarhus Universitetshospital Køkkenet, Region Midtjylland 24075 23-11-2020
Sygeplejerske søges til Klinik D ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 24078 14-10-2020
Serviceassistent ved Forsyning & Service, Aarhus Universitetshospital Forsyning og Service, Aarhus Universitetshospital 24073 12-10-2020
Holmstrupgård søger erfaren og engageret miljøterapeut til afd. Æblevangen, barselsvikariat Holmstrupgård Æblevangen, Social 24117 12-10-2020
Genopslag Sygeplejerske til Medicinsk Afsnit 1, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 24118 20-10-2020
Social og sundhedsassistent til Medicinsk Afsnit 1, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 24119 20-10-2020
Uddannet lægesekretær til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 24120 11-10-2020

Ifølge Region Midtjyllands retningslinjer har medarbejdere, der er blevet opsagt som følge af besparelserne, fortrinsret til ledige relevante stillinger. 

Se retningslinjerne, der giver opsagte og omplacerede medarbejdere fortrinsret til ledige stillinger i Region Midtjylland.

 

Få tilsendt jobmuligheder. Opret din jobagent her. Et arbejde med hjerne og hjerte