Nytænkning og nærvær. Det er mit job.

Jeg finder nye veje for min afdeling og for mit fag

Her på afdelingen er der rigtig meget faglig udvikling. Vi udfordrer hinanden og konkurrerer med hinanden. Det betyder, at vi fx har optimeret nogle bedøvelsesforløb, så patienterne vågner op lige efter operationen. Når vi ikke skal bruge lang tid på at vække patienterne, kan vi tage fem til seks patienter på en stue i stedet for kun tre ved at optimere arbejdsgange og medicinering.

Noget andet, vi har fokuseret på, er ultralydsvejledte nerveblokader. Der startede jeg helt fra nul, og nu er jeg en af dem, der kan det hele. Fordelen er, at man kun behøver bedøve den kropsdel, der skal opereres, og at patienten ikke skal i fuld narkose. Det er egentlig en gammel teknik, men med ultralyd foregår det ikke i blinde længere, nu kan jeg se nålen og nerven på skærmen.

Nærvær giver trygge patienter og tilfredse medarbejdere

Jeg snakker med patienterne, både før de bliver bedøvet, og før de bliver udskrevet. Der er rigtig meget forberedelse. Jeg afsætter tid til at tale med patienterne om, hvad jeg forventer af dem, og hvad de forventer af mig, før vi går i gang. Det er med til, at patienterne får den rigtige behandling og bliver sendt trygge og velinformerede hjem.

Jeg er rigtig glad for mine kolleger. Vi har en rigtig god stemning. Vi taler pænt til hinanden. Vi diskuterer. Vi udvikler. Vi bruger også hinanden som sparringspartnere, hvis vi er i tvivl. Når vi deltager i internationale kongresser, skriver vi også referater til hinanden om, hvad vi har hørt og oplevet. Når vi er nærværende over for hinanden, bliver vi også bedre til at rumme forskellighed.


Ahmed Radif
Overlæge, lægefaglig ansvarlig og funktionsleder for dagkirurgi
Anæstesi- / Operationsafdelingen, Regionshospitalet Viborg

 

Se ledige job. Find dit næste job her.