Nytænkning og nærvær. Det er mit job.

Det handler meget om at være kreativ og tænke i nye løsninger

Som ergoterapeut på et bosted for personer med erhvervet hjerneskade varierer min dag meget. Mine opgaver spænder lige fra sanseintergration og dysfagitræning til træning i overblik, indkøb og struktur.

Jeg er meget opmærksom på sanseintegration og bruger både trykbørstning og ledkompression, så vores borgere får en bedre kropsopfattelse. Vi har også en lille fin sansehave med krydderurter, som de kan være med til at klippe, dufte og sanse. Vi inddrager dem så meget, som de kan, og min fornemste opgave er, at de gør tingene så selvstændigt som muligt - om det er at tage tøj på eller spise. Hvis man er lidt kreativ, kan mange af dem opnå stor selvstændighed.

Dysfagi er et rimeligt stort fokusområde inden for Specialområde Hjerneskade. Vi bliver trænet i og kommer på kurser i, hvordan vi spotter fejlsynkning, og hvordan vi kan støtte borgerne til at have en mere normal synkefunktion. Jeg er glad når det kan lykkes at få implementeret de gode tiltage, som jeg har lært.

Vores aktiviteter skal give mening og livskvalitet for den enkelte borger

Man føler sig velkommen, når man træder ind på Fogedvænget. Vi har et rigtig godt tværfagligt samarbejde og anerkender alle, selvom vi er så forskellige – både personale og borgere.

Man får en følelse af, at der er plads til alle, og alle rummes med de udfordringer, de nu har. Nogle har fysiske udfordringer og andre har kognitive, og det er meget individuelt, hvilken type hjælp vores borgere har brug for. Nogle har brug for meget støtte til dagligdags aktiviteter som påklædning og tandbørstning, mens andre har brug for hjælp til en indkøbstur og til at holde struktur i hverdagen.

Som ergoterapeut bestræber jeg mig på, at vores borgere føler, at aktiviteterne giver mening for den enkelte, og at vi er med til at give dem en bedre livskvalitet. Det bedste ved mit job er, at vi har mulighed for at give os tid til vores beboere. Vi har tid til at vise nærvær og omsorg og møde dem, hvor de er.

Maja Borgaard Hansen
Ergoterapeut
Fogedvænget, Specialområde Hjerneskade

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.