Ambitioner og nærvær. Det er mit job, fortæller sygeplejerske Mia Mandau.

Her er den enkeltes ambition afgørende for den fælles målsætning

Jeg synes helt grundlæggende, at akutspecialet er det bedste speciale. Men sådan har alle det nok med deres specialevalg. Det er klart, at man skal kunne lide fart over feltet, og at der er et stort patientflow. På akutmodtagelsen er det vores ambition at byde folk bedst muligt velkommen til sundhedsvæsenet, finde ud af hvad der er galt og hurtigst muligt få dem i den bedste behandling.

I akutspecialet er der altid rum til udvikling, så man skal have viljen til at lære hver dag. Det er også en del af det at være på et universitetshospital som AUH. Her er der altid fokus på læring og udvikling, så vi opnår den højeste fælles faglighed. Jeg tænker også meget på min egen udvikling og efteruddannelse, og det er regionen heldigvis med til at bakke op om. 

Menneskeligt nærvær er kernen i vores virke

Selvom vi i starten er meget fokuserede på diagnosticeringsprocessen, glemmer vi aldrig at se mennesket foran os. Patienterne, der kommer ind på akutmodtagelsen, er i en enormt sårbar fase, så vi tænker meget over, hvordan vi giver dem den bedst mulige oplevelse af tryghed herinde. Studier viser, at information i den akutte fase ofte glemmes, og det er vi særligt opmærksomme på. Vi gentager de vigtige ting, indtil vi er sikre på, at patienten har taget det til sig.

Ingen dage er ens. Og nogle dage står vi også i situationer, hvor livet ikke altid giver mening. Hvor mennesker bliver alvorligt syge eller mister deres kære. Der skal man lære at acceptere, at man ikke altid kan redde, og vi skal kunne omstille os fra livreddende behandling til palliativbehandling. Heldigvis har vi et rummeligt miljø på afdelingen. Og fordi vi ved, at vi kommer til at stå i disse situationer, har vi øje for hinanden og er altid klar, når der skal tales ud om hændelser, der har sat lidt dybere spor.

Mia Mandau

Sygeplejerske