Planlægning og engagement. Det er mit job. Peter Hansen Jakobsen, Afdelingssygeplejerske

Jeg skal altid være på forkant – og tæt på medarbejderne

I en akutmodtagelse handler det om at være parat. Jeg møder 6:30, klæder om og går en runde for at høre, hvordan natten har været, og om vi skal gøre noget, for at dagen kan starte godt op. Ved at investere den tid, kan vi være på forkant, uanset hvad der kommer. Vi modtager patienter med mange forskellige symptombilleder, lige fra patienten med den brækkede arm til den svært kritiske akut syge patient.

Derfor koncentrerer jeg mig meget om at være tæt på personalet. Vi er to afdelingssygeplejersker, der er personaleledere for omkring 110 sygeplejersker. Dem passer vi rigtig godt på, for de står indimellem med nogle rigtig vanskelige opgaver. Det er en stor ledelsesmæssig opgave at sørge for sammenhold, og for at der bliver fulgt op og taget hånd om dem, som har været involveret i de svære situationer.

Vi skaber en ny type hospital – og en ny type medarbejder

Akutkonceptet gavner patienterne, fordi vi kan lave nogle bedre forløb for dem. Det er motiverende at være med til at udvikle det nye akutkoncept, at udvikle nye arbejdsgange og at udvikle personalets kompetencer inden for et nyt felt, hvor man traditionelt har taget imod patienterne på en anden måde. Akutmodtagelsen er hjertet i det nye hospital.

Det kræver også en særlig type medarbejdere, som både kan skabe et godt arbejdsmiljø, og som er fagligt kompetente til at varetage den opgave, de skal løse. Det kræver, at vi får ansat de rigtige mennesker på det rigtige hold. Vi ansætter dem, som har den rigtige vilje og personlighed, og som har modet til at udvikle sig både fagligt og personligt. Hvis du virkelig vil arbejde i det akutte område, er der gode muligheder, også selv om du ikke har arbejdet i en akutmodtagelse før.

Peter Hansen Jakobsen
Afdelingssygeplejerske
Akutmodtagelsen, Hospitalsenheden Vest

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Se ledige job. Find dit næste job her.