Teknologi og samarbejde. Det er mit job.Rasmus Blechingberg Friis Læge, ph.d.-studerende

Jeg bruger teknologi til at skabe nærvær - og måske forlænge liv

Jeg driver et forskningsprojekt, hvor lungekræftpatienter i hele landet hver uge udfylder et spørgeskema om deres symptomer på internettet. Hvis vi kan opfange eventuelle forværringer i deres sygdom før deres kvartalslige CT-skanning, kan vi gribe ind og forhåbentlig forlænge deres liv.

Projektet giver også andre gevinster. Patienterne føler sig bedre inddraget i deres behandlingsforløb. Og for os læger og sygeplejersker er det meningsfuldt at få spurgt patienterne ‘Hvordan har du det?’ en gang om ugen. Samtidig kan vi nå patienter, vi ellers har svært ved. Vi har eksempler på at socialt udsatte patienter har givet udtryk for meget positive oplevelser med at blive ringet op af en sygeplejerske og dermed føle sig taget hånd om når der har været en ændring i symptomerne

Fleksibilitet og samarbejde er altafgørende

Afdelingen prioriterer projektet rigtigt højt, og jeg kan ikke på nogen måder forestille mig at få større opbakning, fleksibilitet og positiv tilgang fra ledelsen. Samtidig er afstanden til ledelsen heller ikke særlig stor og tingene er lidt nemmere at få gennemført på en mindre afdeling.

Jeg har et job, der i høj grad også handler om netværk og samarbejde. Det gælder mit vejlederteam, og det gælder alle de læger og sygeplejersker på de onkologiske afdelinger i resten af landet, som jeg har fået som rigtigt gode samarbejdspartnere. Projektet er afhængigt af, at vi får flest mulige afdelinger og deres patienter med, så vi får tilstrækkelige data til at kunne konkludere tilfredsstillende. Så jeg rejser meget rundt i landet for at præsentere projektet, uddanne personalet og vedligeholde samarbejdet.

Rasmus Blechingberg Friis
Læge, ph.d.-studerende
Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

Se ledige job. Find dit næste job her.