Søren Rohde banner.png

Jeg bidrager til det nye og højtspecialiserede

Som anæstesisygeplejerske har man en 2-årig specialuddannelse i at hjælpe mennesker, hvor der er opstået en livstruende tilstand med deres luftveje, hjerte og kredsløb. Til dagligt arbejder jeg med bedøvelse, observation og smertebehandling af patienter der har behov for operation. En del af mine opgaver er praktiske, som anlæggelse af IV-adgang, måling af blodtryk og saturation, mens andre er af mere pædagogisk karakter og kræver en høj grad af både menneskelig indsigt og forståelse. Mange patienter oplever et stort kontroltab når de skal bedøves, er bange og føler de lægger deres liv i en andens hænder. Her bruger jeg både min erfaring, observationer og samtalen til at skabe en tryg stemning.

Mikrokirurgien er det nye sort indenfor rekonstruktionskirurgi. Kirurgerne flytter knogler og vævslapper fra et sted på kroppen til et andet, og der etableres ny blodforsyning under mikroskop. Det er højtspecialiserede operationer med en betydelig detaljegrad, hvor meget skal være på en helt bestemt måde. Det er jeg med til at sørge for, sammen med resten af operationsstueteamet. Jeg kan lide variationen med korte, ukomplicerede dagkirurgiske forløb og lange komplicerede operationer, hvor jeg skal hive alt, hvad jeg har lært op af min rygsæk.

Vores fælles styrke sikrer de gode patientforløb

Indenfor Mikrokirurgi, er AUH helt i top både på landsplan og internationalt. Der er en stor tværfaglighed forbundet med teamfunktionen for vi har ofte tre operationshold, der arbejder simultant på operationsstuen. Det er afgørende for arbejdsmiljø og trivsel, at vi giver plads og lytter til hinanden. Operationerne tager hele dagen, og jeg har altid fokus på, at det skal være en god oplevelse. Ikke kun for patienten, men også for operationsstueteamet.

Vi søger altid efter ny viden og evidens, der kan understøtte vores praksis i forhold til de enkelte patientforløb. Vi arbejder med teamfunktion og taler om patientens behandling. Det gør os mere effektive, og giver ikke mindst nogle bedre patientforløb og en højere grad af patientsikkerhed. Jeg har altid fokus på min egen udvikling, og uanset opgavens kompleksitet, reflekterer jeg altid over, hvordan vi kan gøre det endnu bedre næste gang.

Søren Rohde
Specialeansvarlig anæstesisygeplejerske på Operation Øst 2, Plastik- og Brystkirurgisk Operationsafsnit, AUH