Jeg bruger hele min faglighed

Jeg er social- og sundhedsassistent og arbejder på bostedet Høskoven med beboere med erhvervet hjerneskade. Deres hjerneskade kan fx skyldes trafikuheld, iltmangel eller hjerneblødning. Der er stor forskel på, hvordan vores beboere er ramt.

Det bedste ved mit job er, at man bliver udfordret på sin faglighed, fordi man hele tiden skal have alting i spil. Vores beboere kan have forskellige problemstillinger. Nogle er fysisk helt selvhjulpne, men har brug for støtte og guidning til struktur. Andre skal have hjælp til alt. Det er med respekt for den enkelte, at vi går ind til dem. Andre skal have hjælp til alt. Så er det med respekt, vi går ind til dem.

I min hverdag vægtes faglighed rigtig højt. Jeg samarbejder med fysioterapeuter, pædagoger og ergoterapeuter og vores udviklingssygeplejerske. Jeg bruger hele min uddannelse i mit arbejde i socialområdet. Både den somatiske, psykiatriske og sygeplejefaglige del, det hele med baggrund i den neuropædagogiske tilgang. Vi kommer alle på efteruddannelse hos Specialområde Hjerneskade, blandt andet Fagpiloten, som er specialområdets egen uddannelse i neuropædagogik. Desuden har vi løbende supervision, teammøder og daglige sparringer omkring opgaverne hos den enkelte beboer.

Det er vigtigt for mig at se det hele menneske

Nogle af vores beboere kan være udadreagerende. Så bruger vi low arousal tilgangen. Her tænker man over, hvordan man taler, bevæger sig og rører ved beboeren, så beboeren ikke kommer i alarmberedskab. Man laver hele tiden små skridt, så man kan hjælpe beboeren uden brug af magt.

Jeg har stor respekt for det menneskelige og den selvbestemmelse, som beboerne har. Jeg skal hele tiden afstemme med dem, hvad de har lyst til i dag. Hvis der er udfordringer i forhold til samspil og relation, så reflekterer jeg over dette og drøfter eventuelt med kollegaer, hvad der kan gøres anderledes for at møde borgeren.

Det bedste ved mit job er, at man bliver udfordret på sin faglighed. Hjerneskader er forskellige og de skal også behandles forskelligt, så det er vigtigt for mig at se det hele menneske.

 

Tina Skovmand, Social- og sundhedsassistent,
Høskoven, Specialområde Hjerneskade

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.