Som elev ved Region Midtjylland får du en bred og varieret uddannelse med viden og kompetence inden for hele kontorområdet. Vi er en stor arbejdsplads som prioriterer et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. 

Regionens opgaver

Region Midtjyllands største opgave er at tage sig af sygehusene. Men regionen tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område i forhold til handicappede børn og voksne. Desuden skal regionen sikre og koordinere udvikling og vækst i hele det geografiske område.

Du kommer til at arbejde med

  • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
  • Administration og sagsbehandling
  • Økonomi

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad forventer vi af dig som kontorelev?

Hvad tilbyder vi som arbejdsplads?

Hvor kan du blive kontorelev?

Hvem kan blive elev

Jobmuligheder

Uddannelsens opbygning

Efter- og videreuddannelse

Mød vores kontorelever

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.