Organisatorisk placering

Refererer til afdelingssygeplejersken

Refererer i det daglige arbejde til det enkelte afsnits/afdelings/institutions leder

 

Ansvarsområde og opgaver

 • Ansvarlig for udførelse og dokumentation af de tildelte plejeopgaver.
 • Medansvarlig for den grundlæggende sygepleje i gruppen eller teamet og for kontinuerlig udvikling af denne.
 • Medansvarlig for kontinuerlig udvikling af den grundlæggende sygepleje på baggrund af relevant teoretisk viden.
 • Medansvarlig for et godt mono- og tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
 • Medansvarlig for hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.
 • Medansvarlig for gode praktik – og studieforløb
 • Kendskab til Den Danske kvalitetsmodel
 • Kan anvende e-Dok
 • Holde sig orienteret og tjekke informationer på e-mail (Outlook) jævnligt
 • Kan observere, anvende sin viden og prioritere ud fra afdelingernes standarder og kliniske retningslinier, herunder de aktuelle metoder.
 • Kan anvende EPJ
 • Kan dokumentere udførelsen af tildelte opgaver ved brug af EPJ.
 • Kan udføre livreddende førstehjælp.

Faglig kompetence

Kan observere, måle og vurdere, samt pleje patienter i relation til:

 • Puls, BT, temp, respiration, bevidsthedsniveau, smerter.
 • Væskeindgift pr.os + i/v, udskillelse af affaldsstoffer.
 • Blodtransfusion, herunder aflæsning af blod som 2. person.
 • Blodsukkermåling
 • Ernæringstilstand, udregning af BMI, sondeernæring.
 • Iltterapi, saturationsmåling, venflon, blærekath., stomi.
 • Sårpleje og forbindsskiftning. Seponering af dræn
 • Kateterisation af kvinder og mænd
 • Lejring og forflytning, mobilisering.
 • Kendskab til teorier om stress, sorg og krise hos patienter og pårørende.
 • Være i stand til at vise empati og omsorg for patienter og pårørende.
 • Udøve ansvarlighed i forhold til at vise engagement og initiativ til at varetage nye sygeplejeopgaver og udvikling af sygeplejen Udøve ansvarlighed i forhold til at sige fra, hvis der pålægges specielle sygeplejeopgaver, den enkelte ikke har viden om eller kendskab til.
 • Have den fornødne robusthed til at imødegå udfordringerne.
 • Udvise et menneske – og samfundssyn, der lægger vægt på:
 • Tillid, respekt, oprigtighed, rummelighed, positiv udvikling og forandring.
 • Være i stand til at vise omsorg for kolleger.
 • Være opmærksom på, at humor kan bruges som redskab i samværet med andre.
 • Udvise fleksibilitet og respekt i forhold til tværfagligt samarbejde, et godt arbejdsmiljø og en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.
 • Være opmærksom på at tavshedspligt også gælder ved brug af internet baseret medier
 • Er opmærksom på at udnytte praksissituationer til læring og undervisning.
 • Kan vejlede patienter og pårørende i forhold til basale sundhedsområder.
 • Udvise evne og vilje til at indgå i et udviklende samarbejde med gensidig respekt for andres kvalifikationer, kompetencer og holdninger.

Ledelse – medledelse og administration

 • At forstå, forholde sig til og arbejde udfra Vikar Regions Midts værdigrundlag værdigrundlag: Varetage patientens interesser og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At strukturere, koordinere og organisere sit eget og evt. andres arbejde.
 • Uddannelse som sygehjælper

Faglig udvikling

 • Deltage i Afløserkontorets/Vikar Region Midts sygeplejefaglige og tværfaglige udviklingstiltag.
 • Deltage i Afløserkontorets/ Vikar Region Midts interne undervisningstilbud samt relevante kurser.
 • Forpligtet på at holde sin faglige udvikling a’jour.

Fandt du ikke hvad du søgte?

 

Retur til Funktionsbeskrivelser

Retur til Forbered dig til samtale

Se menuen Til dig, der er vikar i VRM