Stillings-/funktionsbeskrivelse for stillingen som

Medicinstuderende, tilmeldevikar

Ved Afløserkontoret/Vikar Region Midt 

Stillingsbetegnelse
Medicinstuderende, tilmeldevikar

Organisatorisk placering
Refererer til afdelingssygeplejersken

Ansvarsområder og  opgaver
Refererer i det daglige arbejde til det enkelte afsnits leder

For ansvarsopgaver og områder se relevante kompetencebeskrivelser:

Kompetence- og uddannelseskrav
Kompetencekrav: Se ovennævnte kompetencebeskrivelser 

Uddannelseskrav: Bestået SPV-kursus

Vilkår

  • Tjeneste på Region Midtjyllands forskellige hospitaler
  • Ansættelsesperiode aftales fra dag til dag, da der er tale om tilkald
  • Ved sygdom ophører tilkaldet
  • Aftalt vagt kan annulleres med fire timers varsel
  • Hvis du har tilmeldt dig til en vagt, forventes det, at du står til rådighed
  • Løn udbetales hver 14. dag jf. lokalaftale