Stillings-/funktionsbeskrivelse for stillingen som

Pædagog, tilmeldevikar

Ved Afløserkontoret/Vikar Region Midt

 
Stillingsbetegnelse
Pædagog, tilmeldevikar
 
Organisatorisk placering
Refererer til afdelingssygeplejersken
 
Ansvarsområder og  opgaver

Refererer i det daglige arbejde til det enkelte afsnits/afdelings/institutions leder

For ansvarsopgaver og områder se relevante kompetencebeskrivelser: 

 

Kompetence- og uddannelseskrav
Kompetencekrav: Se ovennævnte kompetencebeskrivelser

Uddannelseskrav: Uddannet pædagog

 

Vilkår

  • Tjeneste på Region Midtjyllands forskellige hospitaler og institutioner
  • Ansættelsesperiode aftales fra dag til dag, da der er tale om tilkald
  • Ved sygdom ophører tilkaldet
  • Aftalt vagt kan annulleres med fire timers varsel
  • Hvis du har tilmeldt dig til en vagt, forventes det, at du står til rådighed
  • Løn udbetales hver 14. dag

Fandt du ikke hvad du søgte?

 

Retur til Funktionsbeskrivelser

Retur til Forbered dig til samtale

Se menuen Til dig, der er vikar i VRM