Vikar Region Midt følger AUH's sygefraværspolitik, og vi har desuden vores egen nærværspolitik, fordi vi ønsker at skabe nærvær på arbejdspladsen og fokus på omsorg for den syge.

For os betyder nærvær og omsorg, at vi har en tæt kontakt med vores medarbejdere – også når de er syge. Det er ment som et gode for alle og ikke utidig indblanding, idet der ofte er en sammenhæng mellem sygdom og trivsel. Derfor vil du kunne opleve at blive kontaktet af din leder, når du er syg i et forsøg på at støtte dig og evt hjælpe dig med at vende tilbage til arbejdspladsen.

 

Jeg er syg - hvad gør jeg?

Hvis du bliver forhindret i at møde på en aftalt vagt, ringer du hurtigst muligt til Vikar Region Midt, som derefter vil kontakte afdelingen, du skulle møde på.

Går du syg hjem fra en vagt, har du krav på løn for hele vagten, ellers ydes der for tilmeldevikarer sædvanligvis ikke løn under sygdom. Dog er du omfattet af reglerne i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel.

Afhængig af om du er booket, og af hvor mange arbejdstimer du har haft op til sygemeldingen, udbetaler vi sygeløn. 

OBS:

Du skal selv henvende dig til din bopælskommunen og bede om et sygedagpenge skema.

 

Vær opmærksom på, at en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge, er at du opfylder beskæftigelseskravet, dvs at du i 26 uger før sygemeldingen har arbejdet mindst 240 timer. For at opfylde beskæftigelseskravet skal du endvidere – fra mandag til fredag - enten være på arbejde eller være tilmeldt jobcenteret, der må ikke være såkaldt ”frie” perioder i din kalender.

Retur til hovedmenu Til dig, der er vikar i VRM