Vikar Region Midt (VRM) følger AUH's sygefraværspolitik, og vi har desuden vores egen nærværspolitik, fordi vi ønsker at skabe nærvær på arbejdspladsen og fokus på omsorg for den syge.

For os betyder nærvær og omsorg, at vi har en tæt kontakt med vores medarbejdere – også når de er syge. Det er ment som et gode for alle og ikke utidig indblanding, idet der ofte er en sammenhæng mellem sygdom og trivsel. Derfor vil du kunne opleve at blive kontaktet af din leder, når du er syg i et forsøg på at støtte dig og evt hjælpe dig med at vende tilbage til arbejdspladsen.

Jeg er syg - hvad gør jeg?

Hvis du bliver forhindret i at møde på en aftalt vagt, ringer du hurtigst muligt til VRM, som derefter vil kontakte afdelingen, du skulle møde på.

Går du syg hjem fra en vagt, har du krav på løn for hele vagten, ellers ydes der for tilmeldevikarer sædvanligvis ikke løn under sygdom. Dog er du omfattet af reglerne i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel.

Afhængig af om du er booket, og af hvor mange arbejdstimer du har haft op til sygemeldingen, udbetaler vi sygeløn. 

Optjening og udbetaling af sygeløn fra VRM eller sygedagpenge fra kommune, når du er freelancer/tilmeldevikar

Hvornår får jeg sygeløn fra arbejdsgiveren (VRM)?

Gældende for alle tilmeldevikarer undtagen medicinstuderende

 

Har du været ansat (registreret) som tilmeldevikar skal beskæftigelseskravet på 74 timer inden for de sidste 8 uger være opfyldt for at få sygeløn af VRM (svarende til sygedagpenge). Ligeledes skal du være booket til vagten for at få sygeløn fra VRM.

Har du ikke opfyldt beskæftigelseskravet hos VRM, er du ikke booket til vagt eller er du syg dagen efter du er gået syg hjem fra vagt, skal du selv tage kontakt til din bopælskommune for sygedagpenge.

Hvis du er syg dagen efter en booket vagt, hvor du har fået sygeløn fra VRM, sendes der elektronisk besked til din kommune gennem Aarhus Universitetshospitals HR-afdeling om din sygemelding. Vi oplyser om 1. sygedag og antal arbejdstimer inden for de sidste 8 uger, inden sygemeldingen. Vi giver besked om, at du er ansat hos os den dag, du bliver syg.

Som timelønnet tilmeldevikar er du ansat til den vagt, der er booket, men ikke ansat længere, når vagten er slut. Du er registret hos VRM, men ikke fastansat.

Hvornår får jeg sygedagpenge fra kommunen?

  1. Du skal være medlem af en arbejdsløshedskasse og dagpengeberettiget ved ledighed
  2. Hvis du er tilmeldt a-kassen som fuldtidsforsikret, skal du være til rådighed for fuldtidsarbejde for arbejdsmarkedet
  3. Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i 26 uger, og i den periode have arbejdet i mindst 240 timer. I opgørelsen tæller perioder med arbejde, feriepenge, sygedage også med
  4. Du skal være tilmeldt jobcenteret som ledig på tidspunktet for sygemeldingen

Særligt for medicinstuderende

Du får sygeløn (svarende til dagpengesats), hvis du er booket og hvis du har haft en vagt inden for de sidste 4 uger inden sygemeldingen. Hvis der er booket flere vagter under dit sygdomsforløb gives der også sygeløn for disse.

Er du medicinstuderende på hold med funktionærstatus beregnes sygelønnen som en gennemsnitsløn fra den løn du har tjent indenfor de sidste 3 måneder før sygemelding.

Du skal udfylde nedenstående skema inden 2 uger efter din sygemelding og returnere det til Lena Skøtt-Larsen på lenaskoe@rm.dk

Ansøgning om sygeløn for medicinstuderende

 

Særligt for medicinstuderende på hold som er funktionærer
Hvis du hjemsendes for at blive testet for CV19/sendes i isolation pga. nær kontakt til smittede, har du som funktionær på hold krav på løn i hjemsendelses perioden for allerede bookede vagter. Lønnen vil være en udregning af gennemsnitsløn fra den løn du har tjent indenfor de sidste 3 mdr. før isolation/hjemsendelse.

Du skal udfylde nedenstående skema inden for 2 uger efter din hjemsendelse/isolation og returnere til Lena Skøtt-Larsen på lenaskoe@rm.dk

Ansøgning om løn

Vær opmærksom på, at hvis det viser sig, at du er smittet, skal du sygemeldes og i stedet udfylde ansøgning som sygeløn. Se afsnit ovenfor.

 

Retur til hovedmenu Til dig, der er vikar i VRM