Lønkontaktperson i VRM: Lena Skøtt-Larsen  tel. 7846 3698 eller lenaskoe@rm.dk

 

Hvad får jeg i løn som vikar i Vikar Region Midt?

Få et overblik over hvad du tjener som vikar i Vikar Region Midt: Løn som vikar

 

Hvornår får jeg løn?

I VRM er der lønudbetaling hver 14. dag, og der kan gå op til en måned før, du får udbetalt din løn. Lønnen indbetales på din NEM-konto.

Se her hvornår du kan forvente at få udbetalt din løn:

Lønperioder 2021

Hvor finder jeg min lønseddel?

Du finder din lønseddel via e-post enten på www.borger.dk eller www.e-boks.dk 

 

Hvordan læser jeg min lønseddel?

Her ser du, hvordan din lønseddel læses: http://auh.intranet.rm.dk/personale/lon-og-personaleforhold/sadan-laser-du-din-lonseddel-og-arbejdstidsopgorelse/ (OBS! du skal være logget på) 

 

Hvordan ændrer jeg mit skattetræk:

Skriv en mail til viviaped@rm.dk med besked om, hvilket skattekort (hoved- eller bikort) du vil benytte, så ændres det via lønkontoret.

 

Feriekort 

På Borger.dk kan du se og søge om dine feriepenge. Det foregår på Borger.dk/feriepenge.

Her får du et overblik over alle dine feriepenge og kan søge om udbetaling ved hjælp af vejledning og guide.

Feriekort udstedes til fratrådte medarbejdere, vikarer, timelønnede m.v.

Evt. spørgsmål kan stilles til HR's funktionspostkasse auh.feriekort@rm.dk eller på tlf.nr. 7845 0644.

Vær opmærksom på at der kan gå op til 4 uger før feriepenge udbetales fra Region Midtjyllland.

 

Udbetaling af 6. ferieuge 

6. ferieuge bliver automatisk udbetalt på en særskilt lønseddel ved årsskiftet.

 

Den nye ferielov

Oversigt over optjening og afholdelse af ferie for timelønnede:

1. januar - 31. august 2019: Timelønnede optjener fuld feriepenge (12,5%) som tidligere.

1. september 2019 - 31. august 2020: Feriepenge for denne periode indefryses i Feriefonden. Beløb fremgår af lønsedlen side 1 nederst (nyt felt på lønsedlen). 

1. maj 2020 til 31. august 2020: Her kan afholdelse ferie med fuld feriepenge som er optjent i de første 8 måneder (*se første linje) af 2019. Dvs. at der er til 16,6 dage. 

1. september 2020: Afholdes samtidighedsferie som de månedslønnede – blot indbetales der feriepenge til Feriepengeinfo løbende – og den ansatte kan hæve pengene løbende.

Feriegodtgørelse (6. uge): Udbetales fortsat ultimo december.

Overførsel af ferie: Man kan som timelønnede ikke overføre ferie, MEN kan hæve sine feriepenge og gemme dem til senere afholdelse.

Retur til hovedmenu Til dig, der er vikar i VRM