Som vikar i Vikar Region Midt er du omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i den borgerlige straffelov. 
Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. 

Endvidere skal du være opmærksom på, at koder til ex. MidtEPJ/Bostedsystem etc. er personlige og kun må anvendes til professionelt brug - og kun af dig!

Tavshedspligten gælder naturligvis også, når du færdes på de sociale medier. 

Retur til hovedmenu Til dig, der er vikar i VRM