Afløserkontorets arbejdsmiljøudvalg er en del af arbejdsmiljøorganisationen ved Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i afsnittet – herunder bl.a. APV, kontrol af og information om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde, undersøgelse af årsager til ulykker og sundhedsskader, oplæring og samarbejde i sundhedsfremme og forebyggelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanten træffes:

  • Hver onsdag kl 9-15, telf: 3057 4769 eller 3057 4762
  • Hver tirsdag i ulige uger kl 9-15 - telf: 3057 4769

Bygning 1Z, Universitetsbyen 11, 8000 Aarhus.

Ring evt. for en aftale på tlf.: 3057 4762 eller afdelingskontoret 7846 3750.


Se også siden Din og patientens sikkerhed

Udvalgets medlemmer

Vikarbureauchef
Dagny Kloster
Dagny.Kloster@rm.dk

René Steffensen                                                               

Arbejdsmiljørepræsentant
for lægesekretærer,
Adm.personale

Serviceassistent, massør
René Steffensen
renestef@rm.dk

lærke.jpg


Arbejdsmiljørepræsentant
for plejepersonale, læge-
sekretærer og Adm.personale

Administrativ sygeplejerske

Mette Medum Lærke
mettlaer@rm.dk

Fandt du ikke hvad du søgte?

Retur til Arbejdsskade

Se menuen: Til dig, der er vikar i VRM