Klik på navne i diagrammet for at få mere information.

Hent hele organisationsplanen som pdf her (fil opdateret maj 2022).

Gå til hospitalsapoteket. Hospitalsapotekets organisationsdiagram.