For at sikre, din grundlæggende ret til, at personlige oplysninger bliver beskyttet, har du nogle rettigheder.

Rettighederne skal skabe åbenhed om, hvilke oplysninger der er registreret, og hvordan de bliver håndteret. Samtidig får du som borger flere muligheder for at bestemme over, hvordan dine oplysninger må bruges.

Ret til indsigt

Ret til berigtigelse (rettelse)

Ret til sletning

Ret til indsigelse