Oplysningspligt i forbindelse med udbud dækker over de personoplysninger, som en virksomhed afgiver til Region Midtjylland i forbindelse med afgivelse af tilbud eller ansøgning om prækvalifikation til regionens udbud.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Hvilke typer oplysninger behandles?

Hvad bruges personoplysningerne til?

Kan regionen undlade at informere mig?

Hvilke rettigheder har jeg?

Dine klagemuligheder

Kontaktoplysninger