Oplysningspligt i forbindelse med LUNA dækker over de personoplysninger, som anvendes til administration og afregning til praksissektoren, valg af ny læge, sikringsgruppe m.v.

Nedenstående afsnit er oplysninger til borgeren, der kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Hvad bruges personoplysningerne til?

Hvilke typer af oplysninger behandles?

Kan regionen undlade at informere mig?

Dine rettigheder

Dine klagemuligheder

Kontaktoplysninger