Hvor stammer personoplysningerne fra?

Hvad bruges personoplysningerne til?

Hvilke typer personoplysninger behandles?

Kan regionen undlade at informere mig?

Hvilke rettigheder har jeg?

Dine klagemuligheder

Kontaktoplysninger