Hvor stammer oplysningerne fra?

Hvad bruges oplysningerne til?

Hvilke typer oplysninger behandles?

Overføres oplysninger til andre?

Hvor længes opbevares oplysningerne?

Kan regionen undlade at informere mig?

Hvilke rettigheder har jeg?

Dine klagemuligheder

Kontaktoplysninger