• Hvilke tilbud skal der være i lokale sundheds- og psykiatrihuse?
  • Hvordan sikrer vi sundheden på landet og uden for de større byer?
  • Hvordan kan alle leve et sundt liv?

Borgermøder om sundhedstilbud til dig er holdt!

Borgerne har nu delt oplevelser, erfaringer og ideer om sundhed med os på møderne, de skal bruges i arbejdet med regionens kommende sundheds- og hospitalsplan, der skal laves i efteråret 2019. På møderne har dialogen bl.a. handlet om:

  • Hvordan vi sikrer et sundhedsvæsen, der hænger sammen for dig som patient.
  • Hvordan vi udvikler både den specialiserede behandling og sundhedsvæsnet tæt på dig.
  • Hvordan vi samarbejder med fx kommuner og praktiserende læger om den bedste behandling til dig.

Se nyhed fra 15.marts 2019: sundhed - hvad er vigtigst for dig?Kom til borgermøde om 

Se nyhed fra 28. november 2018: Ny hospitalsplan i dialog med borgerne.

Her holdt vi borgermøder

 

Åbne borgermøder

25. marts - Rønde Høj- og Efterskole kl. 19-21 - MØDET ER HOLDT

02. april - Globus 1, Brabrand kl. 19-21 - MØDET ER HOLDT

04. april - Center for Sundhed, Holstebro kl. 19-21 - MØDET ER HOLDT

Møder for særlig indbudte

28. marts - Ceres Centret Horsens -MØDET ER HOLDT

23. april - Psykiatriens Hus, Silkeborg -MØDET ER HOLDT

Møderne er arrangeret af regionens udvalg for inddragelse og samskabelse. Udvalget står bag de Grundprincipper for borgerinddragelse som regionsrådet vedtog 30. januar 2019.

 

Kontakt og mere information