• Hvilke tilbud skal der være i lokale sundheds- og psykiatrihuse?
  • Hvordan sikrer vi sundheden på landet og uden for de større byer?
  • Hvordan kan alle leve et sundt liv?

Kom til borgermøde
om sundhedstilbud til dig

Kom og fortæl os dine oplevelser, erfaringer og ideer om sundhed. Dit input er vigtigt at få med i regionsrådets arbejde med, hvordan sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal fungere - til gavn for dig og andre borgere i regionen.

Du kan hjælpe os med bud på:

  • Hvordan vi sikrer et sundhedsvæsen, der hænger sammen for dig som patient.
  • Hvordan vi udvikler både den specialiserede behandling og sundhedsvæsnet tæt på dig.
  • Hvordan vi samarbejder med fx kommuner og praktiserende læger om den bedste behandling til dig.

Se nyhed fra 15.marts 2019: Kom til borgermøde om sundhed - hvad er vigtigst for dig?

Se nyhed fra 28. november 2018: Ny hospitalsplan i dialog med borgerne.

Her holder vi borgermøder

 

Åbne borgermøder

25. marts - Rønde Høj- og Efterskole kl. 19-21 - MØDET ER HOLDT

02. april - Globus 1, Brabrand kl. 19-21 - MØDET ER HOLDT

04. april - Center for Sundhed, Holstebro kl. 19-21 - MØDET ER HOLDT

Møder for særlig indbudte

28. marts - Ceres Centret Horsens -MØDET ER HOLDT

23. april - Psykiatriens Hus, Silkeborg

Tilmelding er ikke nødvendig - du møder bare op! 

Vi byder på kaffe, te, kage, frugt og vand.

På borgermøderne vil politikere fra regionsrådet møde op for at lytte til ideer, oplevelser og erfaringer, så de kan bruge dem i arbejdet med en ny Sundheds – og hospitalsplan for Region Midtjylland.

Møderne er arrangeret af regionens udvalg for inddragelse og samskabelse. Udvalget står bag de Grundprincipper for borgerinddragelse som regionsrådet vedtog 30. januar 2019.

Hvordan foregår møderne?

Under mødet sidder du sammen med andre borgere i mindre grupper. Medlemmerne af regionsrådet flytter rundt mellem de forskellige borde, lytter til og deltager i dialogen.

I dialogen er der både plads til at komme med råd og anbefalinger til regionsrådet, dele en oplevelse eller afprøve et synspunkt. Det vigtige er, at vi har en god dialog med plads til, at alle får mulighed for at blive hørt og byde ind.

En ordstyrer vil hjælpe os under hele mødet – både i dialogen ved bordene og under den fælles opsamling.

Inden vi runder af og siger tak for denne gang, vil medlemmerne af regionsrådet stå klar til en direkte dialog – måske har du noget på hjerte som du ikke fik sagt ved bordet eller til den fælles opsamling.

Kontakt og mere information