Hvis du er indkaldt til test

Hvis du er privatperson (og ikke er indkaldt til test)

Hvis du er beboer på plejecenter eller bosted

Hvis du er ansat på plejecenter eller bosted

Hvis du er ansat i sundheds-, pleje- eller socialsektoren (ikke plejecenter eller bosted)

Teststeder i Region Midtjylland

Seks steder i Region Midtjylland tilbyder test for COVID-19:

  • Aarhus Universitetshospital
  • Regionshospitalet Viborg
  • Regionshospitalet Herning
  • Regionshospitalet Holstebro
  • Regionshospitalet Randers
  • Regionshospitalet Horsens

Der er desuden en ordning for borgere fra Samsø Kommune.

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Horsens

Samsø (Aarhus Universitetshospital)