Hvis en beboer eller ansat på et plejecenter, bosted eller lign. får påvist COVID-19, skal alle medarbejdere og borgere på institutionen testes for coronavirus. Hvis institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og medarbejdere på de forskellige enheder, er det kun borgere og medarbejdere på den enhed, hvor der er påvist smitte, der skal testes.

Medarbejdere og borgere skal testes, uanset om de er vidende om at have haft tæt kontakt til den pågældende borger eller medarbejder.

Information om test af personale på plejecenter, bosteder og lignende findes på www.corona-test.rm.dk.

Henvisning

Sådan foregår test

Sådan får du svar

Du skal testes igen efter 7 dage