Mød op så tæt på din aftale som muligt

Kørsel til og fra COVID-test på hospital

Dine rettigheder som patient

Kun én nær pårørende må besøge og ledsage på hospitaler

Hvem kan du ringe til, og hvor finder du mere information

Hvordan får jeg et COVID-19 pas (PCR-test)

Kan man få en antistoftest (blodprøve)?