Hvis du har en aftale på hospitalet

Kørsel til og fra COVID-test på hospital

Dine rettigheder som patient

Besøg på hospitaler

Hvem kan du ringe til, og hvor finder du mere information

Hvis du er beboer på plejecenter eller bosted

Information om COVID-19 pas

Antistoftest (blodprøve)