Hvis du har en aftale på hospitalet

Kørsel til og fra COVID-test på hospital

Dine rettigheder som patient

Besøg på hospitaler

Hvem kan du ringe til, og hvor finder du mere information

Hvis du er beboer på plejecenter eller bosted