Som ansat i sundhedsvæsen, ældrepleje, praktiserende læge, øvrig praksissektor eller i indsatser på socialområdet kan du blive henvist til test for COVID-19.

Find svaret på din test via sundhed.dk. Testresultatet kan ses indenfor 48 timer efter prøven er taget. Der kan dog forekomme situationer, hvor svarfristen forlænges. Hvis du er tilmeldt NemSMS via borger.dk, vil du modtage en sms, når du kan finde dit svar på borger.dk/e-boks.

Du har som medarbejder pligt til at finde resultatet af testen og orientere din arbejdsgiver snarest muligt, hvis du er smittet med COVID-19.

Du skal ikke kontakte Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Kontakt din leder, hvis du har symptomer der kan skyldes smitte med corona-virus

Din leder kontakter testenheden

Aarhus

Viborg, Skive og Silkeborg

Randers og Grenå

Horsens og Skanderborg

Holstebro, Herning, Lemvig og Ringkøbing

Samsø (Aarhus Universitetshospital)

Bestil tid til test og få svar online

Hvis du er ansat i sundheds-, pleje-,social- eller praksissektoren